Wydawca treści Wydawca treści

20-lecie OEPL w Jeziorach Wysokich

Z okazji 20-lecia działalności Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich oraz 25-lecia Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" w Pałacu Bruhla w Brodach odbyła się uroczysta konferencja.

Uroczystość rozpoczęła się koncertem uczestników 26 Lubuskich Prezentacji Wokalnych Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski oraz recytacjami wierszy o lesie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Brodach.

Po wprowadzeniu wygłoszonym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko Leszka Banacha zostały wygłoszone okolicznościowe referaty.

Ilona Mrowińska zaprezentowała 20-letnią działalność Ośrodka w Jeziorach Wysokich: historię powstania, formy działań oraz wybrane wydarzenia, które były kamieniami milowymi dla leśnej edukacji prowadzonej przez ośrodek.

Prof. Andrzej Grzywacz przedstawił podsumowanie ćwierczwiecza edukacji leśnej prowadzonej w leśnych kompleksach promocyjnych.

Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem wysłuchali także referatów: Naczelnik Wydziału Społecznych Funkcji Lasu z Dyrekcji Generalnej LP Anny Pikus o edukacji dla zrównoważonego rozwoju oraz dr inż. Eweliny Fabiańczyk o nowym projekcie edukacyjnym RDLP w Zielonej Górze "Leśna edukacja moją przygodą".

Podsumowanie działalności Rady Społeczno-Naukowej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" w latch 1995 - 2018 zaprezentował dr Marek Maciantowicz.

Podczas uroczystości Dyrektor RDLP w Zielonej Górze Wojciech Grochala odznaczył gospodarzy OEPL w Jeziorach Wysokich Ilonę i Pawła Mrowińskich złotymi odznakami "Zasłużony dla leśnictwa zielonogórskiego", a przedstawiciele lokalnych samorządów, jednostek oświatowych i nadleśnictw złożyli na ich ręce gratulacje z okazji jubileuszu.

Konferencję zakończyła prezentacja nowej aranżacji sal wystawowych OEPL w Jeziorach Wysokich.