Aktualności Aktualności

100 REZERWATÓW NA 100-LECIE LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zgłaszając propozycję stu nowych rezerwatów przyrody, Lasy Państwowe chcą uczcić jubileusz 100-lecia powstania organizacji.

W 1924 r., wraz z odradzaniem się polskiej państwowości, powstała instytucja Lasów Państwowych. Od początku istnienia jej misją jest zrównoważone zarządzanie lasami i powiększanie zasobów leśnych. Mimo wojny światowej, zmiany granic państwa, gospodarki planowej w czasach PRL, ta misja jest realizowana. Miedzy Odrą a Bugiem rośnie lesistość i zasoby drzewne.

- Dziś, gdy nasz kraj jest niemal w 1/3 pokryty lasami, oczekiwania Polek i Polaków, którzy obserwują zmiany klimatu, koncentrują się na zwiększeniu ochrony lasów. W odpowiedzi na te oczekiwania leśnicy chcą zaproponować powołanie stu nowych rezerwatów przyrody – mówi Witold Koss, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Prace już się toczą. Do dzisiaj z nadleśnictw spłynęło ponad 200 propozycji nowych rezerwatów. Każda z nich jest teraz analizowana, tak by wybrać najcenniejsze i najbardziej różnorodne obszary. Oraz takie, w przypadku których istnieje najbardziej kompletne dane przyrodnicze. Po to, by zwiększyć szanse na szybkie utworzenie rezerwatów.

Leśnicy chcą działać transparentnie. Wybrane propozycje zostaną przedstawione Polkom i Polakom w internecie. Tak by każdy po zapoznaniu się z opisem, zdjęciami i mapą mógł przedstawić swoje uwagi.

- Chcemy by nasza propozycja 100 rezerwatów odzwierciedlała różnorodność i bogactwo przyrodnicze lasów – deklaruje Jerzy Fijas, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. zrównoważonej gospodarki leśnej, który jest koordynatorem przedsięwzięcia. I dodaje: - W tych przypadkach, gdy zaistnieje kilka propozycji nazwy, chcemy dać szansę zagłosowania on-line na jedną z nich.

Jak będzie wyglądał kalendarz akcji ogłoszonej w Międzynarodowym Dniu Lasów? W ciągu najbliższych dwóch miesięcy leśnicy dokonają wyboru setki propozycji nowych rezerwatów i ogłoszą je w internecie. Kolejny etap to kompletowanie dokumentacji, również w oparciu o uwagi strony społecznej: samorządów, przyrodników i mieszkańców okolic nowych rezerwatów. W drugiej połowie roku gotowe wnioski zostaną skierowane do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, które są władne by ustanowić rezerwaty.

100 rezerwatów na 100-lecie Lasów Państwowych to nie tylko jednorazowa akcja jubileuszowa. Leśnicy zgłaszają i będą zgłaszać kolejne rezerwaty. Już dzisiaj 86% z ponad 1500 polskich rezerwatów znajduje się na gruntach Lasów Państwowych. Zajmują powierzchnię równą kilku parkom narodowym.

- Chcemy, by tych sto nowych rezerwatów przyrody było naszym urodzinowym prezentem dla Polek i Polaków. Liczę, że pierwsze rezerwaty z okazji 100-lecia powstaną jeszcze w tym roku. To będzie trwałe i najlepsze upamiętnienie naszego jubileuszu, jakie można sobie wyobrazić – podsumowuje dyrektor Koss.


Storczyk Fuchsa występujący w proponowanym do powiększenia  rezerwacie "Mechowisko Kosobudki", na terenie Nadleśnictwa Bytnica,
fot. Marek Maciantowicz

- Nadleśnictwa z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze zgłosiły 29 propozycji rezerwatów o łącznej powierzchni 1760 ha. Wśród nich są 22 nowe obiekty, a także propozycje powiększenia już istniejących 7 rezerwatów – informuje dr inż. Marek Maciantowicz, Główny Specjalista Służby Leśnej ds. Ochrony Przyrody w RDLP w Zielonej Górze.

Jak dodaje specjalista: najcenniejsze przyrodniczo obiekty, zaproponowane przez nadleśnictwa, to między innymi: rezerwat florystyczny „Ruskie Stawy” – w Nadleśnictwie Lubsko – z rzadkimi w skali kraju gatunkami roślin, jak brzeżyca jednokwiatowa Litorella uniflora, czy przygiełka brunatna Rhynchospora fusca oraz różnymi typami torfowisk,  duży rezerwat „Dolina Lubszy” zlokalizowany w nadleśnictwach Lubsko i Lipinki – z meandrującą rzeką o stromych brzegach i unikalną populacją ponad 100 000 kęp chronionej paproci pióropusznika strusiego Matteuccia struthiopteris  oraz proponowane powiększenia rezerwatów „Torfowisko Pliszka” – w nadleśnictwach Krosno i Torzym i „Mechowisko Kosobudki” w Nadleśnictwie Bytnica, z niezwykłymi torfowiskami z populacjami reliktowych mchów i rzadkich storczyków.

Na terenie zielonogórskiej dyrekcji Lasów Państwowych, zaproponowano również duże powierzchniowo rezerwaty nad Odrą, mające chronić unikalną przyrodniczo mozaikę nadrzecznych lasów łęgowych, grądów i starorzeczy w nadleśnictwach: Sulechów, Zielona Góra i Przytok, w tym jeden, „Las Nadodrzański” o powierzchni blisko 300 ha. 

Równocześnie w ostatnim czasie, z inicjatywy leśników powstał rezerwat „Klenickie Zakole” (link) oraz podjęto działania mające na celu powiększenie o około 60 ha istniejącego rezerwatu "Nad Młyńską Strugą" (link). 

 
Na zdjęciu proponowany rezerwat "Las Nadodrzański", teren Nadleśnictwa Przytok,
fot. Marek Maciantowicz