Aktualności Aktualności

Aby wiosna była wiosną bez płomieni

Rozpoczął się sezon zwiększonego zagrożenia pożarowego. Apelujemy o ostrożność i czujność podczas przebywania w lesie!

O ochronie przeciwpożarowej

Od początku kwietnia trwa bezpośrednia akcja w ochronie przeciwpożarowej lasów, co oznacza, że będą one monitorowane z wież obserwacyjnych (dostrzegalni przeciwpożarowych), a także patrolowane w okresie dużego zagrożenia pożarowego.

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich przy pomocy interaktywnych eksponatów można dowiedzieć się na czym polega ochrona przeciwpożarowa lasów, a nawet samemu określić miejsce pożaru.

 

 

Jak co roku leśnicy zielonogórscy prowadzą wiosenne lekcje w szkołach na temat znaczenia lasów, szkodliwości wiosennego wypalania pól, łąk i nieużytków oraz sposobów ochrony przeciwpożarowej.

 

 

Została także ogłoszona kolejna edycja konkursu plastycznego dla uczniów szkół z terenu Nadleśnictwa Lubsko pod hasłem "Wiosna bez płomieni".

Konkurs plastyczny "Wiosna bez płomieni"

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze powstaje średnio 450 pożarów lasu w roku (średnia wieloletnia), a ponad 90% pożarów wywołuje człowiek.

Główne przyczyny pożarów lasów to:
• podpalenia
• wyrzucanie nie zgaszonych niedopałków papierosów
• rozpalanie ognisk
• wypalanie traw i nieużytków

Każdej wiosny także na skutek wypalania traw płoną dziesiątki hektarów lasu, nierzadko ogień pochłania także ludzkie osiedla. W trakcie takich pożarów ginie co roku od kilku do kilkunastu osób. Pożary lasów prowadzą do ogromnych strat materialnych i przyrodniczych.

Wypalanie suchych traw i nieużytków staje się przyczyną śmierci wielu organizmów żyjących w glebie lub ukrytych wśród wyschniętych traw. W glebie zachodzą nieodwracalne zmiany, wyjałowienie i utrata aktywności biologicznej.

Pod linkiem można sprawdzić aktualny stopień zagrożenia pożarowego w lasach

Telefony alarmowe: Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny: +48 68 372 18 46  oraz numery: 112 i 998.