Aktualności Aktualności

Audycja z leśnikiem

Zapraszamy do udziału w audycji na żywo z leśnikiem Pawłem Mrowińskim, którą w Radio Zachód poprowadzi pani redaktor Bogusława Patalas.

Dodatkową rozmówczynią będzie pani Ilona Mrowińska - spec. ds. edukacji przyrodniczoleśnej w OEPL w Jeziorach Wysokich, ponieważ temat majowej audycji związany jest z 20-leciem prowadzenia zorganizowanej, planowej działalności edukacyjnej przez wszystkie jednostki Lasów Państwowych. 

Celem edukacji leśnej jest upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ekosystemach leśnych, funkcjach lasu i zrównoważonej gospodarce leśnej oraz kształtowanie postaw i podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów leśnych.

Edukacja leśna społeczeństwa to jeden z priorytetów Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Zadanie prowadzenia edukacji leśnej wynika z przyjętych w 1997 r. przez polski rząd założeń Polityki Leśnej Państwa oraz wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych zawartych w Zarządzeniu nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 9 maja 2003 r.

Dokument Program edukacji leśnej społeczeństwa w nadleśnictwie, wprowadzony 1 stycznia 2004 r. do praktyki zawodowej leśników, nadaje działalności edukacyjnej charakter planowy i zobowiązuje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych do prowadzenia corocznej sprawozdawczości, będącej źródłem danych do Raportu z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych w kolejnych latach.

Edukacja przyrodnicza, rozumiana jako komentarz do życia lasu i obserwowanych w nim zjawisk, była obecna w pracy leśników właściwie zawsze, stąd trudno doszukiwać się jakichś początków tej działalności. Niemniej dopiero wyeksponowanie funkcji społecznych lasu w Ustawie o lasach z 1991 r. oraz powołanie w trzy lata później leśnych kompleksów promocyjnych doprowadziło do uznania edukacji przyrodniczoleśnej społeczeństwa za nowe zadanie pracowników Lasów Państwowych (T. Chrzanowski, 2007).

Nazwa edukacji prowadzonej przez pracowników LP ewoluowała przez lata– od ekologicznej, przez przyrodniczą, przyrodniczoleśną, aż do edukacji leśnej dla zrównoważonego rozwoju.

Fot. Ilona i Paweł Mrowińscy na stoisku edukacyjnym Nadleśnictwa Lubsko. Autor: Józef Radzion. Na dole zdjęcia znajdują się napisy o miejscu i terminie audycji oraz logo edukacji leśnej - stylizowany dąb wyrastający z otwartej książki.

 

Więcej informacji:

1. O edukacji w Lasach Państwowych (link)

2. Raporty z działalności edukacyjnej prowadzonej przez Lasy Państwowe (link)