Aktualności Aktualności

Bieg "Leśna DYCHA w Brodach"

Nadleśnictwo Lubsko było współorganizatorem udanego wydarzenia sportowo-promocyjnego w Gminie Brody pod nazwą "Leśna Dycha w Brodach".

Wśród wielu celów imprezy warto podkreślić promocję regionu, w tym jego  walorów turystycznych oraz promocję jubileuszu 95-lecia Lasów Państwowych.

Głównym organizatorem biegu „Leśna DYCHA w Brodach” było działające przy szkole podstawowej w Brodach Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze Jutro”. 
 
Przy organizacji biegu współpracowali także:   Harcerze ZHP, Chorągiew Ziemi Lubuskiej, Hufiec Żary – 11 DH „Wilcze Bractwo”  oraz 12 DH „Szare Wilki”,  Ludowy Zespół Sportowy „Zjednoczeni Brody”, Ochotnicza Straż Pożarna BRODY, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami (TOnZ), oddział w Zielonej Górze,  Urząd Gminy Brody,  Wójt Gminy Brody Ryszard Kowalczuk oraz mieszkańcy-wolontariusze.

Podczas biegu prowadzone były następujące klasyfikacje na dystansach 5 km i 10 km:

✔️klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,
✔️najszybsza mieszkanka gminy Brody i najszybszy mieszkaniec gminy Brody,
✔️najszybsza mieszkanka gminy Gubin i najszybszy mieszkaniec gminy Gubin,
✔️najszybszy Piotr,
✔️najszybszy Paweł,
✔️najszybsza Beata,
✔️najszybszy biegacz z brodą,
✔️najmłodszy uczestnik biegu.

Nadleśnictwo Lubsko reprezentowali Nadleśniczy Leszek Banach oraz Paweł Mrowiński.

Wielką atrakcją okazały się drewniane medale dla uczestników biegu oraz oryginalne puchary dla laureatów wykonane z szyszek i drewna.

Wyniki klasyfikacji oraz film i zdjęcia z wydarzenia znajdują się na stronach internetowych głównego organizatora: profil na FB Leśna DYCHA w Brodach.