Aktualności Aktualności

Brody - duchem historii regionu

 

Seminarium polsko-niemieckie "Brody - duchem historii regionu" zgomadziło historyków, regionalistów, pasjonatów zabytków architektury i przyrody regionu, którzy przyjechali z obydwu stron Nysy Łużyckiej do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich.

Podczas części kameralnej seminarium uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów: dr. Jarosława Lewczuka: "Piastowie, Schafgotschowie, Bruhlowie - skomplikowane dzieje Środkowego Nadodrza, Śląska i Łużyc"  oraz Pawła Mrowińskiego, który zaprezentował ścieżkę historyczno - przyrodniczą "Od Sasa do lasa".

 

Wykład dr. Jarosława Lewczuka, fot. Paweł Mrowiński

 

Prezentacja ścieżki "Od Sasa do lasa" przez Pawła Mrowińskiego, fot. Anna Dziadek

 

Organizatorzy seminarium: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Oddział Lubuski oraz Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Lubsko przygotowali z okazji seminarium ulotkę o ścieżce. Pomysłodawcą ścieżki jest leśnik Paweł Mrowiński - gospodarz OEPL w Jeziorach Wysokich, który opracował trasę ścieżki i zagadnienia merytoryczne.

Seminarium prowadziła pani Anna Dziadek - przewodnicząca Oddziału Lubuskiego TOnZ, która kierowała organizacją projektu pod względem logistycznym.

 

Trasa ścieżki "Od Sasa do lasa", fot. Paweł Mrowiński

 

Ścieżka "Od Sasa do lasa"  łączy treści historyczne, przyrodnicze i leśne. Rozpoczyna się na dziedzińcu pałacu Brühlów w Brodach, gdzie przedstawiana jest historia rodu i samych Brodów, dalej przebiega przez zabytkowy park przypałacowy z egzotycznymi drzewami (cypryśnik błotny, tulipanowiec i inne) i starymi alejami lipowymi prowadzi wzdłuż południowego brzegu Jeziora Brodzkiego na leśną ścieżkę "Na Wąwozach".

Brody leżą na Dolnych Łużycach krainie o pasjonującej historii i przepięknej przyrodzie.

Ścieżka "Od Sasa do lasa" kończy bieg w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, gdzie można poznać ciekawe gatunki drzew i krzewów w ogrodzie dendrologicznym ośrodka, w tym przede wszystkim różne gatunki sosen, oraz wspiąć się na leśną wieżę obserwacyjno-widokową i podziwiać krajobraz okolicy.