Aktualności Aktualności

Bushcraft i survival w lubskich lasach

Lasy Państwowe wyznaczyły specjalne obszary leśne o łącznej powierzchni ponad 65 tys. ha, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu będą mogli uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. Taki teren został wyznaczony także w Nadleśnictwie Lubsko.

Program pilotażowy dotyczący udostepniania obszarów laśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i survival będzie trwał od 21 listopada 2019 r. do 23 listopada 2020 r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko wydał zarządzenie w tej sprawie: Zarządzenie nr 50 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko z dnia 21 listopada 2019 r.

Został opracowany Regulamin korzystania z obszarów pilotażowych oraz mapa wyznaczonego obszaru. - wszystkie dokumenty znajdują się poniżej (materiały do pobrania).

W granicach obszarów pilotażowych będzie można biwakować w dowolnym miejscu w grupie do czterech osób i nie dłużej niż dwie noce z rzędu bez zgody nadleśnictwa (wystarczy je tylko uprzedzić o tym zamiarze pocztą elektroniczną). Biwakujący będą musieli potem przywrócić miejsce do stanu wyjściowego, przed wszystkim posprzątać po sobie – zgodnie z zasadą leave no trace (z ang. nie zostawiaj po sobie śladów).

Celem pilotażu jest zbadanie, czy przyjęty w założeniach sposób wyznaczania i korzystania z wybranych obszarów leśnych przeznaczonych na uprawianie aktywności typu: surwiwal i bushcraft jest prawidłowy, a także - czy stan obszarów uległ zmianie pod wpływem tych aktywności.

Dodatkowo zwracamy się z prośbą do aktywnych użytkowników lasów o wypełnienie anonimowej ankiety: http://personal.ewaluacja.eu/index.php/364718?lang=pl 

Zebrane w ten sposób informacje posłużą Lasom Państwowym do oceny pilotażu i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Kontakt:

Osoba do kontaktu: Paweł Mrowiński 607 133 384; pawel.mrowinski@zielonagora.lasy.gov.pl 

Kontakt z biurem Nadleśnictwa Lubsko: 68 372 04 00; lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl

Kontakt ze Strażą Leśną: 601 629 783

Więcej informacji: http://www.lasy.gov.pl/pl/turystyka/pilotaz-bushcraft-i-survival

Mapy Banku Danych o Lasach: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Pod linkiem wybieramy na dolnej belce "Mapy BDL", następnie - "Mapa zagospodarowania turystycznego"

Z głównej strony BDL można pobrać mobilną aplikację.