Aktualności Aktualności

Bushcraft i survival w lubskich lasach

Lasy Państwowe wyznaczyły specjalne obszary leśne o łącznej powierzchni ponad 65 tys. ha, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu będą mogli uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. Taki teren został wyznaczony także w Nadleśnictwie Lubsko.

Program pilotażowy dotyczący udostepniania obszarów laśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i survival będzie trwał od 21 listopada 2019 r. do 23 listopada 2020 r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko wydał zarządzenie w tej sprawie: Zarządzenie nr 50 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko z dnia 21 listopada 2019 r.

Został opracowany Regulamin korzystania z obszarów pilotażowych oraz mapa wyznaczonego obszaru. - wszystkie dokumenty znajdują się poniżej (materiały do pobrania).

W granicach obszarów pilotażowych będzie można biwakować w dowolnym miejscu w grupie do czterech osób i nie dłużej niż dwie noce z rzędu bez zgody nadleśnictwa (wystarczy je tylko uprzedzić o tym zamiarze pocztą elektroniczną). Biwakujący będą musieli potem przywrócić miejsce do stanu wyjściowego, przed wszystkim posprzątać po sobie – zgodnie z zasadą leave no trace (z ang. nie zostawiaj po sobie śladów).

Celem pilotażu jest zbadanie, czy przyjęty w założeniach sposób wyznaczania i korzystania z wybranych obszarów leśnych przeznaczonych na uprawianie aktywności typu: surwiwal i bushcraft jest prawidłowy, a także - czy stan obszarów uległ zmianie pod wpływem tych aktywności.

Dodatkowo zwracamy się z prośbą do aktywnych użytkowników lasów o wypełnienie anonimowej ankiety: http://personal.ewaluacja.eu/index.php/364718?lang=pl 

Zebrane w ten sposób informacje posłużą Lasom Państwowym do oceny pilotażu i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

UWAGA! Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Rozporządzeniem z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem koronawirusem, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się. Z lasów można korzystać tylko, stosując się do aktualnie obowiązujących ograniczeń wprowadzonych przez ministra zdrowia, określonych na rządowej stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 

W duchu odpowiedzialności społecznej apelujemy o pozostanie w domach.

Kontakt: Paweł Mrowiński 607 133 384

Więcej informacji: www.lasy.gov.pl