Aktualności Aktualności

Ćwiczenia Kompanii Gaśniczej "Żary"

Na terenie Nadleśnictwa Lubsko strażacy wspólnie z leśnikami przeprowadzili ćwiczenia gaśnicze.

Działania operacyjne dotyczyły gaszenia pożaru lasu w sytuacji konieczności dostarczania wody na dużą odległość.

W ćwiczeniach Kompanii Gaśniczej "Żary" Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego wzięło udział 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Nadleśnictwa Lubsko, w tym specjaliści ds. ochrony przeciwpożarowej.

Ochrona przeciwpożarowa lasów to priorytetowe działanie w zakresie ochrony lasów. Leśnicy podejmują szereg działań aby zapobiegać pożarom, a w razie ich wybuchu - szybko zareagować. Lasy są monitorowane m.in. z wież obserwacyjnych (dostrzegalni przeciwpożarowych), a także patrolowane. Ważną rolę w zapobieganiu pożarom lasów pełni edukacja przyrodniczo-leśna. 

W roku 2020 na terenie Nadleśnictwa Lubsko wybuchło 36 pożarów lasów. Spleniu uległo 1,16 ha, a średnia powierzchnia jednego pożaru to 0,03 ha. Niewielka powierzchnia pożarów to zasługa szybkiej i skutecznej reakcji służb przeciwpożarowych. Bardzo ważną rolę odgrywa tu ścisła współpraca ze Strażą Pożarną.

Na ochronę przeciwpożarową Nadleśnictwo Lubsko przeznaczyło w ubiegłym roku blisko 650 tysięcy złotych. 

Główne przyczyny pożarów lasów to:

• podpalenia,

• wyrzucanie nie zgaszonych niedopałków papierosów,

• rozpalanie ognisk,

• wypalanie traw i nieużytków.

Zauważyłeś pożar? Alarmuj!

Telefony alarmowe: Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny: +48 68 372 18 46  oraz numery: 112 i 998.

Więcej informacji: