Aktualności Aktualności

Drewno jest super surowcem!

Edukatorzy leśni z Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, przy wsparciu kolegów i koleżanek z nadleśnictw: Cybinka, Krosno, Brzózka i Torzym prowadzili warsztaty na temat drewna, jako ekologicznego surowca dla nauczycieli z lokalnych szkół.

Podczas warsztatów Ilona Mrowińska zaprezentowała grę dydaktyczną Super surowiec oraz przedstawiła możliwości jej wykorzystania jako środka dydaktycznego.

Super surowiec to zestaw edukacyjny złożony z prostych elementów o tej samej wielkości i kształcie, wykonanych z surowców naturalnych i wytworzonych przez człowieka wraz z obudową merytoryczną, który pozwala na:

1) porównanie i ocenę różnych surowców wykorzystywanych przez człowieka w życiu codziennym i gospodarce,
2) przedstawienie walorów drewna jako surowca uniwersalnego, przyjaznego dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, powszechnie wykorzystywanego w wielu dziedzinach życia.

 

 

Podczas części ćwiczeniowej nauczyciele wspólnie z leśnikami "testowali" grę oraz dyskutowali na temat drewna jako surowca ekologicznego, mającego różnorodne zastosowanie w codziennym życiu i gospodarce człowieka.

W podsumowaniu uczestnicy warsztatów podkreślali, że nie jest obojętne z jakich surowców człowiek korzysta obecnie i będzie korzystał w przyszłości, w kontekście zrównoważonego rozwoju cywilizacji człowieka.

Beata Taryma, w imieniu organizatora warsztatów - Nadleśnictwa Cybinki - czuwała nad sprawnym ich przebiegiem i miłą atmosferą, a na zakończenie wręczyła uczestnikom stosowne certyfikaty i piękne albumy wydane przez nadleśnictwo.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obecnie realizuje dwa (spośród 14) projekty rozwojowe bezpośrednio związane z drewnem, jako surowcem ekologicznym: 

1) Polskie Domy Drewniane,

2) Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządów i dla bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Gra Super surowiec może okazać się pomocnym narzędziem edukacyjnym, służącym także promocji obydwu projektów.