Aktualności Aktualności

Dzień Ochrony Środowiska

5 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska. W tym dniu warto przypomnieć o głównych działaniach, które są podejmowane na co dzień przez Lasy Państwowe w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego.

Wyznacznikiem jakości środowiska przyrodniczego jest stopień różnorodności biologicznej w tym środowisku, zarówno gatunkowej, jak i środowiskowej.

W lasach Nadleśnictwa Lubsko występuje wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Na stronie nadleśnictwa oraz na profilu FB Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej regularnie publikujemy zdjęcia i krótkie filmy, które relacjonują aktualności na ten temat.

Z rzadkich gatunków roślin warto wymienić śnieżycę wiosenną, czy paproć pióropusznika strusiego. Sztandarowymi gatunkami zwierząt w naszym nadleśnictwie są : rybołów, bielik oraz jeden z największych chrząszczy jelonek rogacz.

 

Jelonek rogacz, chrząszcz związany przede wszystkim ze starymi dębami, fot. Paweł Mrowiński 

Najcenniejsze obszary lasów są chronione jako rezerwaty, użytki ekologiczne, powierzchniowe pomniki przyrody i inne formy ochrony przyrody, w tym Obszary Natura 2000, a południowy fragment Nadleśnictwa Lubsko obejmuje cześć Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa” i Geoparku Łuk Mużakowa.

 

Duży Staw na terenie PK Łuk Mużakowa - ostoja m.in. rybołowa i bielika, fot. Paweł Mrowiński

Nadleśnictwo realizuje także kilka programów prowadzonych przez Lasy Państwowe. Najważniejsze z nich to:

1) "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów",

2) "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych".

Linki do artykułów naszego nadleśnictwa na tematy poruszane w artykule:

Święta Natury o Obszarach Natura 2000

Retencja wodna w lubskich lasach

Nadleśnictwo Lubsko to ostaja rybołowa

Projekt Park Pszczeli

O projekcie w dziedzinie przeciwdziałania pożarom

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Lubsko

Profil OEPL w Jeziorach Wysokich na FB