Aktualności Aktualności

Finał konkursu "Poznajemy las"

Już po raz 15. uczniowie z klas piątych i szóstych ze szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Lubsko brali udział w konkursie "Poznajemy las".

18. uczniów w 3-osobowych drużynach, które reprezentowały swoje szkoły w finale konkursu, zmagało się z zadaniami dotyczącymi przyrody lasów, lasów w Polsce oraz pracy leśnika. 

W pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali indywidualnie test, a drugim etapie pracowali zespołowo. Wszystkie zdobyte punkty były sumowane. Poziom wiedzy i umiejętności uczestników konkursu był tak wysoki i wyrównany, że aż pięć osób wzięło udział w dogrywce. Zadanie specjalne dogrywki dotyczyło rozpoznawania rodzajów drewna różnych gatunków rodzimych drzew. 

LAUREACI:

I miejsce zespołowo - SP nr 1 w Lubsku

II miejsce zespołowo - Niepubliczna SP w Mierkowie

III miejsce zespołowo - SP w Brodach

Wyróżniena: SP nr 2 w Lubsku, SP w Jasieniu i SP w Tuplicach

I miejsce indywidualnie - Wiktoria Pawelec z SP w Brodach

II miejsce indywidualnie - Szymon Gajda z SP nr 1 w Lubsku

III miejsce indywidualnie - Weronika Rachmajda z Niepublicznej SP w Mierkowie

Wyróżnienia: Amelia Koch z SP nr 1 w Lubsku, Julia Dobielska i Bartosz Szymczak z SP nr 2 w Lubsku

Serdecznie dziękujemy nauczycielom - opiekunom drużyn - za przeprowadzenie pierwszego etapu konkursu w szkołach oraz za trud przygotowania uczniów do finału konkursu!

Łącznie w 15. edycji konkursu "Poznajemy las" wzięło udział 127 uczniów z klas piątych i szóstych szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Lubsko.