Aktualności Aktualności

Finał konkursu "Wiosna bez płomieni"

Komisja konkursowa, pod przewodnictwem plastyka z Lubskiego Domu Kultury - pana Janusza Orzepowskiego, wybrała laureatów wśród autorów prac nadesłanych przez szkoły z terenu Nadleśnictwa Lubsko. 

Celem konkursu, prowadzonego w Nadleśnictwie Lubsko od 22. lat, jest zwrócenie uwagi na szkodliwość wiosennego wypalania łąk i nieużytków, a także uświadomienie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia i życia człowieka, jakie niosą pożary lasów.

Gratulujemy laureatom, a wszystkim uczestnikom konkursu i ich nauczycielom bardzo dziękujemy za zaangażowanie!

Laureaci:

I Kategoria 1-3 SP:

I miejsce – Inez Fieńko SP Górzyn

II miejsce – Maja Śmiejczak SP Górzyn

III miejsce – Katarzyna Ryba NSP w Mierkowie

Wyróżnienia: Zuzanna Wrona NSP w Mierkowie, Wiktoria Powietrzyńska SP Górzyn, Aleksander Siwik SP Górzyn, Jakub Jędryś z SP nr 2 w Lubsku, Ryba Patrycja SP nr 2 w Lubsku

II Kategoria 4-6 SP:

I miejsce – Mia Dzikiewicz z NSP w Mierkowie

II miejsce – Patryk Maludy z SP w Górzynie

III miejsce – Barbara Szczygłowska z NSP w Mierkowie

Wyróżnienia: Oliwia Niedźwiecka z SP w Górzynie, Michalina Szczepaniak z SP w Górzynie

III Kategoria 7-8 SP i gim.:

I miejsce – Weronika Kołodziej z SP w Górzynie

II miejsce – Kalina Rak z SP w Górzynie

Wyróżnienia: Małgorzata Pietrzyk z NSP w Mierkowie