Aktualności Aktualności

Finał konkursu "Wiosna bez płomieni"

Laureaci konkursu plastycznego "Wiosna bez płomieni" zostali wybrani!

Komisja konkursowa, pod przewodnictwem plastyka z Lubskiego Domu Kultury Janusza Orzepowskiego, wybrała laureatów wśród autorów prac nadesłanych przez szkoły z terenu Nadleśnictwa Lubsko. W konursie wzięło udział blisko 400 uczniów.

Gratulujemy laureatom, a wszystkim uczestnikom konkursu i ich nauczycielom bardzo dziękujemy za zaangażowanie!

Celem konkursu, prowadzonego w Nadleśnictwie Lubsko od 21. lat, jest zwrócenie uwagi na szkodliwość wiosennego wypalania łąk i nieużytków, a także uświadomienie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia i życia człowieka, jakie niosą pożary lasów.