Aktualności Aktualności

Interwencja Policji i Straży Leśnej

Po zgłoszeniu o paleniu ogniska i licznych pozostawionych śmieciach w lesie przy jeziorze Drutów w okolicach Proszowa, interweniowała Policja i Straż Leśna.

Zdarzenie miało miejsce na terenie tzw. obszaru pilotażowego wyznaczonego przez Nadleśnictwo Lubsko, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Korzystanie z lasu na tym obszarze dozowolene jest jednak po obowiązkowym zgłoszeniu do Nadleśnictwa Lubsko przez dane osoby o chęci pobytu oraz przestrzeganiu specjalnego regulaminu. 

Bushkrafterzy i survivalowcy, którzy do tej pory korzystali z możliwiości nocowania w lesie na wyznaczonym obszarze, zgłaszali swój pobyt, przestrzegali wszelkich zasad i regulaminu, czyli przede wszystkim nie zostawiali po sobie żadnych śladów pobytu, a nawet więcej - zbierali za każdym razem śmieci pozostawione przez innych.

W opisywanym przypadku miała miejsce inna sytuacja: bez zgłoszenia pobytu i z naruszeniem przepisów regulujących taki pobyt, grupa osób urządziła sobie alkoholową imprezę przy ognisku, pozostawiając po sobie mnóstwo śmieci, w tym buletki, różne opakowania, resztki, rozrzucone "ozdoby świąteczne" typu: błyszczące gwiazdki, itp. 

Przypominamy, że takie zachowanie może skutkować karą pieniężną lub skierowaniem sprawy do sądu, adekwatnie do naruszonych przepisów i stworzonego zagrożenia. 

Link do artykułu o możliwości uprawiania aktywności typu bushcraft i survival na obszarze pilotażowym w Nadleśnictwie Lubsko (w załączeniu: regulamin).