Aktualności Aktualności

Jak chronimy lasy przed pożarami?

Nowoczesny, skuteczny system przeciwpożarowy lasów w naszym kraju praktycznie wyklucza ogromne, dramatyczne pożary, które miały miejsce w przeszłości i ostatnio w innych krajach, np. w Grecji.

Z danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w lipcu we wszystkich lasach w Polsce wybuchło 677 pożarów. Natomiast, jak wynika z informacji Wydziału Ochrony Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, w lasach administrowanych przez LP w lipcu ogień pojawił się 275 razy.

Od początku roku w lasach ugaszono łącznie 1954 pożary, jednak średnia powierzchnia jednego pożaru nie była duża, wynosiła 0,22 ha. 

Na terenie lasów zarządzanych przez LP znajduje się 665 wież. W skład systemu przeciwopżarowego wchodzą także punkty alarmowo-dyspozycyjne (PAD), punkty czerpania wody, samoloty patrolowe i gaśnicze, samochody gaśnicze, motopompy i inny sprzęt.

 

 

Zauważenie pierwszych kłębów dymu, który unosi się nad drzewami i szybka reakcja zwiększa szansę na opanowanie ognia, zanim żywioł wyrządzi większe szkody.

LP nie tylko inwestują w sprzęt gaśniczy, np. zakup nowych samochodów patrolowo-gaśniczych, ale również zapewniają odpowiednie drogi dojazdowe. W lasach zarządzanych przez LP jest 107 tys. km dróg leśnych, aż 50 proc. z nich pełnią również funkcję dróg pożarowych. Wszystkie nowe lub też remontowane drogi są dostosowywane do standardu potrzebnego autom gaśniczym Straży Pożarnej, tak aby w razie pożaru samochody mogły dojechać w głąb lasu. 

Poczytaj więcej o ochronie przeciwpożarowej: