Aktualności Aktualności

Jubileusz 95-lecia Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Podczas regionalnych obchodów 95-lecia Lasów Państwowych, które odbyły się 20 maja w Zielonej Górze, uhonorowani zostali pracownicy Nadleśnictwa Lubsko.

W uroczystości wzięli udział liczni znamienici goście, m.in. Małgorzata Golińska - wiceminister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, posłanka na Sejm, prof. dr hab. Jacek KurzępaJerzy Materna – posłowie na Sejm, dr inż. Andrzej Konieczny - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, wicewojewoda Wojciech Perczak, przedstawiciele samorządów i licznych organizacji działających na terenie województwa lubuskiego, harcerze i przedstawiciele jednostek Lasów Państwowych.

Uroczystą mszę świetą, która odbyła się w kościele pod wezwaniem św. Urbana I w Zielonej Górze odprawił biskup Adam Dyczkowski. Po nabożeństwie goście udali się do sąsiadującego ze świątynią Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, na terenie którego został posadzony potomek dębu "Chrobry".

W trakcie spotkania w Centrum Przyrodniczym odbyła się gala odznaczeń. Wśród wyróżnionych leśników zielonogórskich uhonorowani zostali także pracownicy Nadleśnictwa Lubsko.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko Leszek Banach został odznaczony przez Prezydenta Zielonej Górzy Janusza Kubickiego Medalem za zasługi dla miasta Zielona Góra

 

 

Główna Księgowa Nadleśnictwa Lubsko Jolanta Milewska otrzymała Kordelas Leśnika Polskiego.

Kordelas Lesnika Polskiego ustanowiony przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jest szczególnym wyróżnieniem nadawanym w formie białej broni honorowej i paradnej Leśnika Polskiego, wzorowanej na kordelasie z 1930 roku.

Wręczenia Kordelasów dokonał Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny w asyście Dyrektora Wojciecha Grochali.

 

 

Inżynier nadzoru Jerzy Piekarski został odznaczony tytułem "Zasłużony dla leśnictwa zielonogórskiego" trzeciego stopnia nadawanym przez Dyrektora RDLP w Zielonej Górze.

 

 

Uroczystość została uświetniona poprzez recytacje wierszy o lesie w interpretacjach uczennic Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Brodach.

 

Fot. Recytatorki w towarzystwie dyrektor szkoły pani Barbary Czahajdy i dyrektora RDLP w Zielonej Górze Wojciecha Grochali.

 

Więcej informacji o obchodach jubileuszu 95-lecia Lasów Państwowych znajdą Państwo na stronie RDLP w Zielonej Górze.