Aktualności Aktualności

Konkurs plastyczny "Wiosna bez płomieni"

Zapraszamy uczniów wszystkich szkół z terenu Nadleśnictwa Lubsko do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „WIOSNA BEZ PŁOMIENI".

Uwaga! Aktualizacja: 02.04.2024 r.

W związku z prośbą nauczycieli o uwzględnienie możliwości uczestniczenia w konkursie uczniom szkół ponadpodstawowych, w Regulaminie konkursu zostały wprowadzone zmiany zawarte w dokumencie Aneks do Regulaminu konkursu plastycznego "Wiosna bez płomieni" 2024 r. (w materiałach do pobrania, pod artykułem).

Cele konkursu:

1) zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia dla środowiska przyrodniczego oraz życia i zdrowia człowieka związane z procederem wiosennego wypalania łąk i nieużytków oraz z pożarami lasów,

2) uświadomienie działań Lasów Państwowych prowadzonych w ramach ochrony lasów przed pożarami,

3) kształtowanie aktywnych postaw w celu ochrony środowiska leśnego,

3) rozbudzanie wrażliwości na piękno ojczystej przyrody,

4) promowanie 100-lecia Lasów Państwowych.

Akcja edukacyjna "Wiosna bez płomieni" jest prowadzona przez Nadleśnictwo Lubsko od 1997 r.

 

UWAGA! Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem konkursu, ponieważ w tym roku wprwadzone są zmiany w obowiązujących zasadach konkursu.

W materiałach do pobrania (pod artykułem) znajdują się następujące dokumenty:

1) Pismo przewodnie w sprawie konkursu plastycznego "Wiosna bez płomieni" - 2024 r.

2) Regulamin konkursu plastycznego "Wiosna bez płomieni" - 2024 r.,

3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych laureata konkursu.

Polecane źródła: 

1) przydatne materiały edukacyjne (link),

2) artukuł o Wielkim Pożarze Lasu z 1982 r. (link