Aktualności Aktualności

Leśnicy podsumowali tegoroczną akcję ochrony lasów przed pożarami

Bezpośrednia akcja w ochronie przeciwpożarowej lasów w Nadleśnictwie Lubsko trwała od 1 kwietnia do 1 października. Oznacza to, że w tym czasie służby ochrony przeciwpożarowej w nadleśnictwie były w stanie pełnej gotowości, a na wieżach (dostrzegalniach) pełnione były dyżury.

Na terenie Nadleśnictwa Lubsko w 2019 roku miały miejsce 44 pożary lasów.

Łączna powierzchnia wszystkich pożarów to 2,22 ha, czyli średnia jednego pożaru wynosiła 0,05 ha.

Zdecydowana większość pożarów została ugaszona w zarodku, co wynika ze skutecznie prowadzonej ochrony lasów.

Główną przyczyną pożarów były celowe podpalenia, głównie w rejonie Jasienia i okolic.

Jak co roku, sprzymierzeńcami leśników była Straż Pożarna, współpraca z którą układała się wzorowo.

Wiosną uczniowie ze szkół nadleśnictwa brali udział w corocznym konkurskie plastycznym "Wiosna bez płomieni", a w wielu szkołach przeprowadzone zostały lekcje z leśnikiem na temat funkcji lasów i szkodliwości wiosennego wypalania traw i nieużytków.

Ważną rolę w zapobieganiu pożarom lasów odgrywa edukacja

Młodzież uczestnicząca w zajęciach w OEPL w Jeziorach Wysokich ma do dyspozycji eksponaty interaktywne, które umożliwiają zdobywanie wiedzy w atrakcyjny sposób i kształtowanie właściwych postaw.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z serii "Las bliżej nas", z którego można sie dowiedzieć jak funkcjonują systemy przeciwpożarowe w polskich lasach oraz w jaki sposób gaszone są płonące hektary terenów zielonych.

Leśnicy pokazują także m.in. nowoczesne auta gaśnicze i samoloty oraz pracę osób, które odpowiadają za bezpieczeństwo lasów, a tym samym za bezpieczeństwo nas wszystkich. 

 

 

Więcej informacji: ochrona przeciwpożarowa