Aktualności Aktualności

Leśny parking - nie dla śmieci!

Pomimo podejmowanych działań edukacyjnych oraz informacyjnych, mamy ciągle do czynienia z procederem śmiecenia w lasach oraz podrzucania różnych odpadów, często w dużych ilościach, m.in. na leśnych parkingach.

Lubscy leśnicy przygotowali dla Państwa siedem miejsc postojowych w lasach, przy głównych drogach. Na leśnym parkingu można nie tylko rozprostować nogi podczas przerwy w podróży, ale także odetchnąć pełną piersią świeżym, leśnym powietrzem oraz  delektować się szumem drzew i ptasimi trelami. Nie jest to jednak możliwe, jeśli teren, na którym chcemy odpocząć będzie zaśmiecony, bo dla większości z nas ważne są wrażenia estetyczne: piękny widok i świeży zapach.

Na leśnym parkingu można wyrzucić do odpowiednich pojemników drobne, podręczne śmieci np. opakowanie po podróżnym posiłku.

Leśne parkingi nie służą jednak do pozbywania się odpadów, które wytworzyliśmy w domu czy w firmie!

 

Czystość, w różnych miejscach w lesie, jest sprawdzana na bieżąco przez miejscowych leśniczych oraz Straż Leśną, a – w razie potrzeby – zaśmiecone miejsca są sprzątane, głównie przez Zakłady Usług Leśnych. Często też sami leśnicy zbierają śmieci (w miarę swoich możliwości).

W 2019 roku z naszych lubskich lasów zebraliśmy 481 m3 odpadów, a z miejsc postoju wywieźliśmy aż 8 ton śmieci.

W tym sezonie turystycznym, nasze działania były nieco opóźnione ze względu na epidemię koronawirusa oraz konieczność posiadania specjalnego numeru BDO, nadawanego przez Urząd Marszałkowski Województwa, bez którego śmieci nie można było oddawać na składowisko odpadów do Marszowa.

Na działania związane ze sprzątaniem śmieci w lasach Nadleśnictwo Lubsko wydało w zeszłym roku ponad 100 tys. złotych.

Wszystkie leśne parkingi, które znajdują się na terenie Nadleśnictwa Lubsko są monitorowane elektronicznie. W przypadku ustalenia sprawców wykroczeń, sprawy są kierowane do odpowiednich jednostek. Należy się wtedy liczyć z odpowiedzialnością karną. Nagranie z fotopułapki lub innego urządzenia jest niepodważalnym dowodem w sądzie.

Lasy Państwowe każdego roku na sprzątanie terenów leśnych wydają ok. 20 mln zł. Z leśnych ostępów wywożonych jest ok. 115 tys. m3 odpadów. To ponad 1000 wagonów kolejowych wypełnionych po brzegi śmieciami!

Resort środowiska zapowiedział zwiększenie kar dla śmiecących w lasach, jak również zwiększenie liczby fotopułapek, kamer noktowizyjnych i dronów. Już teraz istniejące fotopułapki bardzo skutecznie namierzają sprawców leśnych wykroczeń.

Projekt nowej ustawy przewiduje 10 razy większą karę za wyrzucanie śmieci do lasu, czyli 5 tys. zł oraz obowiązek sprzątnięcia nie tylko po sobie, ale po innych, w ramach prac społecznych.

Po pierwsze stawiamy na nieuchronność kary dla leśnych wandali, aby ich czyny nie pozostawały bez konsekwencji. Po drugie na dolegliwość kary – znacznie wyższe grzywny i przede wszystkim obowiązek posprzątania po sobie na własny koszt.– przekonuje minister środowiska Michał Woś.

Ochrona lasów nie może spoczywać tylko na barkach leśników. Dlatego zwracamy się z apelem do Państwa o odpowiedzialne zachowanie podczas przebywania w lesie i odpowiednią reakcję w razie zauważenia wyrządzanych szkód, szczególnie w zakresie ochrony przed pożarami, zaśmiecaniem, niszczeniem urządzeń leśnych czy turystycznych. Lasy stanowią bowiem nasze wspólne bogactwo i nasze wspólne dobro!