Aktualności Aktualności

Nowe platformy pod gniazda rybołowów

Na terenie Nadleśnictwa Lubsko zostały zamontowane dwie nowe platformy pod gniazda dla rybołowów.

Akcję montowania nowych platform na słupach energetycznych przeprowadzili pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Gorzowa Wlkp. i spółki Enea Operator. Jedna z nich została umieszczona w miejscu po zniszczonym przez orkan gnieździe, a druga umożliwi zbudowanie następnego gniazda przez nową parę rybołowów.

 

Rybołów, fot. Paweł Mrowiński

 

W województwie lubuskim w poprzednich latach gniazdowało 8 par tego niezwykle rzadkiego w Polsce ptaka szponiastego. Uzyskane wyniki potwierdzają umiarkowany wzrost liczebności rybołowa w województwie. Obecność ptaków wykazano na 10. stanowiskach, w tym na 8. potwierdzono zajęcie gniazda przez parę ptaków, a na 2. kolejnych pojedyncze terytorialne osobniki.

W granicach administracyjnych Nadleśnictwa Lubsko w ubiegłym roku gniazdowały dwie pary rybołowów, które łącznie wyprowadziły cztery młode. Dobrą wiadomością jest też powstanie kolejnej pary, która być może w tym roku przystąpi do rozrodu. Tym samym teren Nadleśnictwa Lubsko jest obecnie najważniejszą ostoją rybołowa w województwie lubuskim - o czym poinformawał Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Rybołów znajduje się w Polsce pod ochroną, jest ptakiem skrajnie nielicznym. Według szacunków, na terenie kraju znajduje się mniej niż 30 par lęgowych. Stan polskiej populacji charakteryzują wahania - są lata gdy rośnie, ale zaraz potem maleje.

Areał lęgowy rybołowa to województwo lubuskie, pogranicze Wielkopolski, Pomorze Zachodnie i Mazury. 

Link do filmu TVP3 Gorzów Wlkp. (Informacje Lubuskie, 19.02.2019 r.)