Aktualności Aktualności

Nowoczesne technologie w ochronie przeciwpożarowej lasu

W Nadleśnictwie Lubsko odbyły się regionalne ćwiczenia przeciwpożarowe, podczas których testowano nowoczesne technologie służące doskonaleniu skutecznej ochrony lasów.

Podczas pierwszej części ćwiczeń, które odbyły się na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, zaprezentowany został zintegrowany system do wczesnego wykrywania pożarów lasów i praktyczne możliwości jego zastosowania w ochronie lasów.

Druga część spotkania odbyła się w terenie, gdzie została przeprowadzona symulacja pożaru oraz akcja gaśnicza z użyciem testowanego sprzętu.

Dodatkowo, w próbie terenowej wykorzystane zostały detektory pożarów, w tym najnowsza ich wersja zainstalowana na dostrzegalni w Nowej Roli (Nadleśnictwie Lubsko).

Podczas testów zaprezentowano zintegrowany system współdziałania punktów alarmowo-dyspozycyjnych w nadleśnictwach (PAD), pracowników terenowych Lasów Państwowych, detektorów, dronów oraz sposoby wymiany danych pomiędzy pracownikami nadleśnictw i straży pożarnej.

Więcej informacji o ochronie lasów przed pożarami:

1) Ochrona przeciwpożarowa w Nadleśnictwie Lubsko

2) Testujemy nowy program monitorowania lasów