Aktualności Aktualności

Nowy Program edukacji leśnej

Po dziesięciu latach od zatwierdzenia obecnie obowiązującego Programu edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Lubsko (2009 -2018), przyszedł czas na sporządzenie nowego Programu na następne 10-lecie.

Dla programów edukacji poszczególnych nadleśnictw w kraju przyjmuje się 10-letnie okresy obowiązywania ze względów praktycznych, nawiązując do okresów przyjętych dla planów urządzenia lasu (PUL).

Program edukacji leśnej społeczeństwa w nadleśnictwie określa zakres i zadania edukacji leśnej realizowane na poziomie nadleśnictwa.

Program edukacji leśnej społeczeństwa dla nadleśnictwa sporządza Nadleśniczy we współpracy z Komisją ds. edukacji leśnej społeczeństwa działającą przy danym nadleśnictwie. W Nadleśnictwie Lubsko w skład Komisji wchodzą:

1) Koordynator ds. edukacji z ramienia RDLP w Zielonej Górze - dr Ewelina Fabiańczyk,

2) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Gminy i Miasta Lubsko - Mateusz Szaja,

2) Teresa Załużna - Zastępca Dyrektora Lubskiego Domu Kultury,

3) Gabriela Fiedler - Dyrektor ZSOiE w Lubsku,

4) Katarzyna Kowalczyk - nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubsku,

5) pracownicy OEPL w Jeziorach Wysokich: Ilona Mrowińska, Paweł Mrowiński.

Komisja, pod przewodnictwem Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko Leszka Banacha obradowała w sprawie nowego Programu 19 wrześna w świetlicy siedziby nadleśnictwa. Dokument zostanie zaprezentowany podczas obrad komisji techniczno-gospodarczej w październiku. Zatwierdza go Dyrektor RDLP w Zielonej Górze.

Podstawę prawną Programu stanowi Zarządzenie Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 9 maja 2003 r.

Ponadto zapisy dotyczace edukacji leśnej znajdują się także w nowszym dokumencie - Zarządzeniu nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18.01.2018 r. w sprawie Leśnych Kompleksów Promocyjnych, a Nadleśnictwo Lubsko jest jednym z 25 leśnych kompleksów promocyjnych w Polsce, pod nazwą LKP "Bory Lubuskie".

Wśród określonego zakresu prowadzonej działalności znajdują się - we wspomnianym powyżej zarządzeniu -  zapisy na temat wspomagania administracji publicznej „poprzez prowadzenie edukacji dla zrównoważonego rozwoju, w szczególności edukacji leśnej, dla szerokich kręgów społeczeństwa” oraz „pełnienia wiodącej roli w prowadzeniu przez Lasy Państwowe edukacji dla zrównoważonego rozwoju, w szczególności edukacji leśnej”.