Aktualności Aktualności

Posiedzenie Rady Społeczno-Naukowej

Podczas roboczego posiedzenia Rady Społeczno-Naukowej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" wspólnie obradowali przedstawiciele lokalnych samorządów, naukowcy, przyrodnicy, nauczyciele i leśnicy. Odwiedzili także wspaniałe, sędziwe drzewo "Mistrza Krabata".

Obrady prowadził Przewodniczący Prezydium Rady pan prof. Władysław Danielewicz.

Rada Społeczno-Naukowa jest organem opiniodawczym i doradczym dyrektora regionalnej dyrekcji LP w Zielonej Górze w sprawie zadań podejmowanych na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie".

Podczas posiedzenia członkowie Rady zaopiniowali projekty nowych dokumentów, na podstawie których oparta będzie gospodarka leśna prowadzona przez Nadleśnictwo Lubsko w następnym 10-leciu: "Plan Urządzenia Lasu" wraz z "Programem Ochrony Przyrody" - zaprezentowane przez Bogusława Borusiewicza z firmy Taxsus  oraz "Program Edukacji Leśnej" - zaprezentowany przez Pawła Mrowińskiego.

Członkowie Rady, po wysłuchaniu referatów nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko Leszka Banacha, przyjęli także inne dokumenty, istotne dla funkcjonowania Nadleśnictwa Lubsko: "Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2019" oraz sprawozdanie ze stopnia wykonania zadań w roku 2018 i planowanych w roku 2019  z "Ramowego wykazu zadań do realizacji w LKP "Bory Lubuskie" na lata 2017-2019".

Spotkanie odbyło się 28 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Lubsko. Było to drugie spotkanie Rady w nowym składzie w tym roku.

Wiąz Mistrz Krabat rośnie we wsi Węgliny na terenie Nadleśnictwa Gubin. Współrzędne GPS: N 51°49,458', E 14°43,32'

Podczas części terenowej, uczestnicy spotkania odwiedzili miejscowość Węgliny w sąsiednim Nadleśnictwie Gubin, gdzie w centrum wsi rośnie sędziwy wiąz szypułkowy Mistrz Krabat, którego wiek szacuje się na nie mniej niż 350 lat. Wspaniałe drzewo jest drugim pod względem obwodu pnia (850 cm w 2015 r.) wiązem rosnącym w Polsce (Drzewa Polski; P. Zarzyński, R. Tomusiek, K. Borkowski; Warszawa 2016).