Aktualności Aktualności

Powiększony rezerwat

Ze szczytu Białej Góry (86,5 m n.p.m.), najwyższego punktu śródlądowych wydm koło Lubska, rozciąga się wspaniały widok na rezerwat „Mierkowskie Suche Bory”, który właśnie został powiększony.

Dzięki inicjatywie Nadleśnictwa Lubsko i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, we współpracy z administracją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim rezerwat został powiększony z 131,40 do 194,63 hektarów.

Potrzeba zmian granic powstała w efekcie prowadzonych prac nad projektem nowego planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Lubsko. Nowa linia granicy rezerwatu została wytyczona na podstawie nowoczesnych technik z wykorzystaniem obrazu numerycznego modelu terenu, ortofotomapy, warstw zawierających różnorodne dane m.in. przyrodnicze i ewidencyjne.

 

Obniżenia terenu rezerwatu z roślinnością środowisk podmokłych, fot. Ewelina Fabiańczyk

 

Wśród przyłączonych terenów rezerwatu warto wymienić szczególnie cenne siedliska przyrodnicze m.in. obniżenia na podłożu torfowym i brzegi lub osuszone dna zbiorników wodnych z rzadkimi gatunkami roślin m.in. przygiełką brunatną, rosiczką i przygiełką białą (fot. powyżej).

W rezerwacie stwierdzono obecność prawie 60 gatunków porostów, w tym 35 gatunków naziemnych.

Rezerwat "Mierkowskie Suche Bory" wyróżniają odsłonięte wydmy śródlądowe zbudowane z polodowcowych piasków. Największą powierzchnię zajmują tu suche bory ze wspaniałymi, rozłożystymi sosnami i kruchym dywanem różnorodnych gatunków porostów.

Po ustanowieniu nowych granic rezerwatu rozpoczęto procedurę konsultacji społecznych projektu planu ochrony

Więcej informacji o rezerwacie

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 listopada 2018 r.