Aktualności Aktualności

Pożegnanie pana Piotra Cybulskiego

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko oraz przedstawiciele załogi pożegnali odchodzącego na emeryturę zastępcę nadleśniczego Piotra Cybulskiego.

20 kwietnia 2020 r. był ostatnim dniem pracy zastępcy nadleśniczego – pana Piotra Cybulskiego.

W związku z panującą sytuacją związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, nie mógł być on obchodzony jak zwykle - w szerszym gronie. 

Nadleśniczy Leszek Banach w imieniu załogi wręczył Panu Piotrowi replikę szabli polskiej z 1921 r. Przekazywanie pamiątkowej szabli na zakończenie kariery zawodowej jest zwyczajem zapoczątkowanym i podtrzymywanym w RDLP w Zielonej Górze.

Pan Piotr Cybulski podziękował za współpracę i serdeczność pracowników oraz  opowiedział o swoich doświadczeniach zdobytych w trakcie kariery zawodowej. Życzył wszystkim pracownikom pomyślności oraz spokojnej pracy.

Tekst i fotografie: Anna Flies