Aktualności Aktualności

Rada pod królową leśnych wież

Podczas roboczego posiedzenia Rady Społeczno-Naukowej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" wspólnie obradowali naukowcy, przyrodnicy, nauczyciele i leśnicy. Z okazji 20-lecia królowej leśnych wież, członkowie Rady wybrali się również do Jezior Wysokich.

Obrady, w których uczestniczył dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP w Zielonej Górze Wojciech Grochala, prowadził Przewodniczący Prezydium Rady prof. Władysław Danielewicz.

Członkowie Rady, po wysłuchaniu referatów nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko Leszka Banacha oraz dyskusji, przyjęli dokumenty istotne dla funkcjonowania Nadleśnictwa Lubsko: Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2020 oraz sprawozdanie ze stopnia wykonania zadań w roku 2019 z Ramowego wykazu zadań do realizacji w LKP "Bory Lubuskie" na lata 2017-2019.

Po obejrzeniu prezentacji z okazji 20-lecia funkcjonowania wieży obserwacyjno-widokowej,  członkowie Rady (w niepełnym składzie z powodu nieobecności m.in. przedstawicieli samorządów, którzy uczestniczyli w obradach sztabu kryzysowego z powodu ASF) pozowali do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

Wieża w Jeziorach Wysokich to jedyny w Polsce leśny obiekt z cegieł, wybudowany po II Wojnie Światowej, który pełni funkcje przeciwpożarowe (jako dostrzegalnia) oraz turystyczne (udostępniany jest taras widokowy). Wieża została  uroczyście oddana do użytku 18 listopada 1999 r.

Wiecej informacji o wieży