Aktualności Aktualności

Sukces lęgowy sokołów wędrownych

Już nie tylko rybołowy, ale także sokoły wędrowne wychowują tej wiosny swoje młode na terenie Nadleśnictwa Lubsko.

W ubiegłym roku, kontrola gniazd rybołowów w Nadleśnictwie Lubsko przez pana Michała Bielewicza - naczelnika Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, przyniosła ornitologiczną sensację: jedną z platform zbudowaną na słupie energetycznym dla rybołowów zajęły sokoły wędrowne.

W tym roku para sokołów wędrownych dochowała się co najmniej dwóch piskląt. Dwie pozostałe platformy są zajęte przez rybołowy. To bardzo dobre wiadomości. 

W lasach zielonogórskich sokoły wędrowne występują także w Nadleśnictwie Cybinka i Nadleśnictwie Torzym. 

W granicach województwa lubuskiego dotychczas stwierdzono 28 gatunków ptaków szponiastych, z czego 14 uznaje się za lęgowe. Pozostałe gatunki to ptaki przelotne, zimujące lub sporadycznie zalatujące na obszar województwa.

Do najliczniejszych ptaków drapieżnych należy m.in. myszołów, jastrząb, krogulec i pustułka. Sokoły wędrowne zaliczamy do kategorii skrajnie nielicznych ptaków występujących w Polsce. Dlatego każdy sukces lęgowy jest prawdziwą sensacją i cieszy ornitologów oraz miejscowych leśników.

Nadleśnictwa RDLP w Zielonej Górze od lat współpracują w zakresie ochrony czynnej ptaków szponiastych z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Wspólne działania i realizowane projekty przynoszą wymierne efekty w ochronie przyrody zielonogórskich lasów.

Informacje: 1) Michał Bielewicz - RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim,

2) publikacja "Orły, kanie i rybołowy. Majestat i Piękno Ziemi Lubuskiej", RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim, 2021 r.

Więcej informacji: 

1) artykuł "Sokoły wędrowne na terenie Nadleśnictwa Lubsko" (link),

2) artykuł "Nadleśnictwo Lubsko to ostoja rybołowa" (link).