Aktualności Aktualności

Nadleśnictwo Lubsko to ostoja rybołowa

Teren Nadleśnictwa Lubsko jest obecnie najważniejszą ostoją rybołowa w województwie lubuskim - informuje Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

W granicach administracyjnych nadleśnictwa w tym roku gniazdowały dwie pary rybołowów, które łącznie wyprowadziły cztery młode. Dobrą wiadomością jest też powstanie kolejnej pary, która być może w przyszłym roku przystąpi do rozrodu.

 

Gniazda rybołowów na terenie Nadleśnictwa Lubsko znajdują się na słupach energetycznych wysokiego napięcia, fot. Paweł Mrowiński

 

Rybołów znajduje się w Polsce pod ochroną, jest ptakiem skrajnie nielicznym. Według szacunków, na terenie kraju znajduje się mniej niż 30 par lęgowych. Stan polskiej populacji charakteryzują wahania - są lata gdy rośnie, ale zaraz potem maleje.

Areał lęgowy rybołowa to województwo lubuskie, pogranicze Wielkopolski, Pomorze Zachodnie i Mazury. 

Uzyskane w roku 2018 wyniki potwierdzają umiarkowany wzrost liczebności rybołowa w województwie lubuskim. Obecność ptaków wykazano na 10. stanowiskach, w tym na 8. potwierdzono zajęcie gniazda przez parę ptaków, a na 2. kolejnych pojedyncze terytorialne osobniki.

Łącznie w 2018 roku liczba gniazdujących rybołowów w województwie lubuskim wzrosła o 2. pary w porównaniu do roku 2017. Spotyka się też w naszym regionie rybołowy zalatujące z Niemiec.

 

 

Więcej informacji: 

1) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

2) "Echa leśne" nr 2, 2017 r. artukuł: Pragmatyczny łowca