Aktualności Aktualności

Testujemy nowy program monitoringu lasów

W Nadleśnictwie Lubsko działa pilotażowy program całodobowej detekcji pożarów.

Na wieży przeciwpożarowo-widokowej w Jeziorach Wysokich zostały zamontowane cztery kamery, połączone z nowoczesnym oprogramowaniem i innowacyjną aplikacją, dzięki którym możliwa jest obserwacja lasów nie tylko w dzień, ale także w nocy, dzięki zastosowaniu podczerwieni.

Testy mają wykazać przydatność i sprawność programu o nazwie „Smoke Detection” w ochronie przeciwpożarowej zielonogórskich lasów.

Ochrona przeciwpożarowa lasu oparta jest na sprawnym i skutecznie działającym systemie, dzięki któremu możliwe jest szybkie wykrywanie pożarów, alarmowanie odpowiednich służb ratowniczych i prowadzenie akcji gaśniczej.

System ten jest stale udoskonalany wraz z rozwojem nowych technologii.

 

 

Nadleśnictwo Lubsko zostało wytypowane jako miejsce prowadzenia pilotażowego projektu w ochronie przeciwpożarowej lasów przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze, ze względu na to, że teren nadleśnictwa to Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Lubuskie”.

Leśne kompleksy promocyjne służą m.in. do testowania nowych technologii i innowacji w Lasach Państwowych. W Polsce znajduje się 25 takich obszarów.