Aktualności Aktualności

Uroczyste posiedzenie Rady Społeczno-Naukowej LKP "Bory Lubuskie"

Uroczyste posiedzenie Rady Społeczno-Naukowej związane było z jubileuszem 30-lecia powołania Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie".

Obrady prowadził Przewodniczący Prezydium Rady prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dr hab. Władysław Danielewicz w obecności Z-cy Dyrektora RDLP w Zielonej Górze Arkadiusza Kapały i Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko Grzegorza Kielczyka.

Po sesji roboczej, podczas której przyjęto ważne dla działalności nadleśnictwa dokumenty, zabrał głos Paweł Mrowiński, który - z okazji jubileuszu 100-lecia Lasów Państwowych - omówił początki, założenia i wybrane wydarzenia związane z tworzeniem w okresie międzywojennym Polskich Lasów Państwowych. 

W czasie sejsji referatowej zebrani obejrzeli prezentację "30 lat LKP Bory Lubuskie" przedstawioną przez Ilonę Mrowińską, natomiast "Walory przyrodniczo-kulturowe LKP Bory Lubuskie" omówił dr. Marek Maciantowicz.

 

Fot. Dr Marek Maciantowicz podczas prezentacji członkom Rady walorów przyrodniczo-kulturowych LKP "Bory Lubuskie". Autor zdjęcia: Paweł Mrowiński

Po części oficjalnej zebrani dzilili się wspomnieniami związanymi z 30-letnią działalnością LKP, a następnie udali się do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, gdzie zostały im zaprezentowane zbiory ośrodka, aleja sławnych potomków dębów i ogród dendrologiczny.

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego filmu o LKP "Bory Lubuskie" z roku 2002, w którym w interesujący sposób poruszono kilkanaście wątków, m.in.:

- informacje o Radzie Naukowo-Społecznej LKP,
- specyfika gospodarki leśnej regionu,
- działania proekologiczne podejmowane przez leśników,
- przebudowa drzewostanów, mała retencja, waloryzacja przyrodnicza,
- edukacja i współpraca z lokalnym oraz regionalnym środowiskiem.