Aktualności Aktualności

Warsztaty dla nauczycieli w Nadleśnictwie Staszów

Leśni edukatorzy z Nadleśnictwa Lubsko przeprowadzili warsztaty dla nauczycieli ze szkół Nadleśnictwa Staszów z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Warsztaty dotyczyły możliwości wykorzystania w praktyce szkolnej gry dydaktycznej Super surowiec.

Informacje o grze dydaktycznej Super surowiec

We wstępnej części nauczycielom została przedstawiona idea gry: jej cele, treści oraz wskazówki metodyczne, w tym zapisy Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego odnoszące się do lasów, leśnictwa, zasad zrównoważonego rozwoju oraz drewna, jako odnawialnego surowca powszechnie wykorzysywanego przez człowieka w życiu codziennym i gospodarce.

W części warsztatowej nauczyciele przećwiczyli zadnia zaproponowane w grze Super surowiec oraz oceniali ich możliwości zastosowania podczas lekcji (techniki, biologii, geografii, przyrody i in.) i zajęć pozalekcyjnych.

 

 

Wiele pozytywnych emocji towarzyszyło ćwiczeniom z rozpoznawania rodzajów drewna, dopasowywania świeżych pędów drzew i rodzajów drewna do opisów odpowiednich ich gatunków. To jeden z przykładów pokazujących możliwości łączenia celów i treści edukacji leśnej z treściami edukacji przyrodniczej i technicznej realizowanymi w szkole. 

Nauczyciele zainteresowali się też edukacyjnymi publikacjami Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, które można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Lasów Państwowych.

 

Na zakończenie nauczyciele zachwycali się pięknem drewna różnych gatunków drzew podczas pokazu, który przeprowadził Paweł Mrowiński oraz zapoznawali się z możliwościami zastosowania różnych rodzajów drewna w praktycznej działalności człowieka oraz w sztuce. 

W podsumowaniu uczestnicy warsztatów podkreślali, że nie jest obojętne z jakich surowców człowiek korzysta obecnie i będzie korzystał w przyszłości, w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Warto dodać, że Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe realizuje projekt rozwojowy pod nazwą Leśne Gospodarstwa Węglowe, w którym gra Super surowiec jest pomocnym narzędziem edukacyjnym.