Aktualności Aktualności

Warsztaty w Centrum Przyrodniczym

W Centrum Nauki Kelplera - Centrum Przyrodnicze uczniowie ze szkół zielonogórskich "testowali" grę dydaktyczną Super surowiec.

W warsztatach, prowadzonych przez: Ilonę Mrowińską i Pawła Mrowińskiego z Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich oraz przez Urszulę Kaczałę i Ewelinę Fabiańczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, wzięli udział uczniowie ośmiu klas: czwartych, szóstych i siódmych.

Leśnicy przygotowali dwa zadania z gry Super surowiec, nad rozwiązaniem których uczniowie pracowali samodzielnie w małych grupach. Pierwsze zdanie polegało na ocenie surowców stosowanych przez człowieka w życiu codziennym i różnych gałęziach gospodarki.

Na tytuł super surowca, według zdecydowanej większości grup, zasługuje drewno. Uczniowie wskazywali też na szkło i metal, jako surowce, które odegrały ważna rolę w rozwoju cywilizacji, natomiast zdecydowanie negatywnie ocenili plastik.

Na stronie: www.supersurowiec.pl znaleźć można informacje o grze oraz materiały dydaktyczne do ściągnięcia.

W podsumowaniu młodzież stwierdziła, że nie jest obojętne, jakich surowców używamy obecnie i jakich będziemy używali w przyszłości, a także jak ważne jest stosowanie surowców odniawialnych, takich jak drewno.

Podczas drugiego zadania młodzi ludzie mogli przekonać się jak różnorodne jest drewno i jakimi cechami się charaktryzuje. Wielkie wrażenie zrobiła niewiarygodna wprost ilość możliwości wykorzystania drewna. 

Warsztaty i gra podobały się uczniom i nauczycielom. Atrakcją okazała się możliwość samodzielnego zbadania próbek surowców, oceny ich różnorodnych cech nie na ilustracjach, tylko w rzeczywistości. Uczniowie z przyjemnością porównywali ze sobą różne rodzaje drewna z różnych gatunków drzew i z zaskoczeniem stwierdzili, że ich rozpoznawanie nie jest wcale takie trudne.