Aktualności Aktualności

Wiemy wszystko o lesie!

Tak mogą powiedzieć uczestnicy 16. edycji konkursu "Poznajemy las".  Wzięli w nim udział uczniowie klas szóstych szkół podstawowych z terenu Nadlesnictwa Lubsko.

24. uczniów w 3-osobowych drużynach, które reprezentowały swoje szkoły w finale konkursu, zmagało się z zadaniami dotyczącymi przyrody i funkcji lasów, leśnictwa i zrównoważonego rozwoju. 

W pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali indywidualnie test, a drugim etapie pracowali zespołowo. Wszystkie zdobyte punkty były sumowane.

Poziom wiedzy i umiejętności uczestników konkursu był bardzo wyrównany. Zadania specjalne dogrywki o pierwsze miejsce indywidualnie dotyczyły rozpoznawania rodzajów drewna różnych gatunków rodzimych drzew iglastch i liściastych (z gry "Super surowiec") oraz szyszek rodzimych drzew iglastych

LAUREACI:

I miejsce zespołowo - SP w Jasieniu

II miejsce zespołowo - SP w Tuplicach

III miejsce zespołowo - SP w Brodach

Wyróżniena: SP 1 w Lubsku, SP w Mierkowie. SP nr 2 w Lubsku, SP w Starosiedlu i SP w Starosiedlu

 

I miejsce indywidualnie - Kamil Otto z SP w Tuplicach

II miejsce indywidualnie - Estera Musiał z SP nr 1 w Lubsku

III miejsce indywidualnie - Julia Brzezińska z SP w Jasieniu

 

Serdecznie dziękujemy nauczycielom - opiekunom drużyn - za przeprowadzenie pierwszego etapu konkursu w szkołach oraz za trud przygotowania uczniów do finału konkursu!