Aktualności Aktualności

Wieża w Jeziorach Wysokich z logo Lasów Państwowych

Na wieży przeciwpożarowo-widokowej w Jeziorach Wysokich zostało umieszczone -  widoczne z daleka - logo Lasów Państwowych.

Od ponad 20 lat murowana wieża obserwacyjno-widokowa w Nadleśnictwie Lubsko pełni podwójną funkcję: stoi na straży lubuskich lasów i służy turystom odwiedzającym pobliski Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.

To pierwsza w Polsce murowana wieża o takich funkcjach, wybudowana po drugiej wojnie światowej przez zielonogórskich leśników.

Wieża ma 41 metrów i jest zbudowana na wzór latarni morskiej. Stała się rozpoznawalnym w kraju symbolem Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Lubuskie".

Aby wspiąć się na taras widokowy, trzeba pokonać 176 schodów. Widoczny z góry dach lasu (lesistość okolicy - ok. 70 %), niebieskie oczka stawów hodowlanych, jezioro Brodzkie, malowniczo położone miejscowości zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej wynagradzają wysiłek wspinaczki.

Od końca lipca tego roku wieżę zdobi piękne, miedziane, widoczne z daleka logo Lasów Państwowych. 

Logo zaprojektował i zamontował pan inż. Janusz Cięciel ze Świebodzina. Wykonawcą projektu była firma Carbo Media z Zielonej Góry. 

 

Fot. Pierwsi turyści podziwiają logo, tuż po jego zamontowaniu. Na zdjęciu widoczne są trzy osoby stojące przy rowerach, które patrzą w górę na miedziane duże logo umieszczone pod tarasem widokowym na murowanej wieży obserwacyjnej (dostrzegalni). Fot. Cezary Szamreta

 

 

 

Więcej informacji:

1) Wieża obserwacyjno-widokowa - Nadleśnictwo Lubsko - Lasy Państwowe 

2) 20 lat leśnej wieży - Nadleśnictwo Lubsko - Lasy Państwowe