Aktualności Aktualności

Wiosenne odnowienie lasu

Na poczatku marca ruszyła akcja wiosennego odnowienia lasu. W tym roku na terenie Nadleśnictwa Lubsko zostanie posadzonych ponad 2 miliony sadzonek drzew i krzewów.

Ponad milion sadzonek to sosny. Wśród wielu sadzonych gatunków drzew znajdują się w mniejszych ilościach także dęby szypułkowe i bezszypułkowe, buki, brzozy, olsze: czarna i szara, modrzewie i in. 

 

 

Na ponad 12 hektarach odnowienie lasu zostanie przeprowadzone metodą siewu. Do tego potrzeba aż 14,5 kg nasion sosny. 

Lasy Państwowe produkują co roku sadzonki w ilości około 800 mln szt. z czego około 88% stanowią sadzonki z produkcji polowej (z odkrytym systemem korzeniowym), 5 % to sadzonki z produkcji tunelowej (z odkrytym systemem korzeniowym na różnego rodzaju substratach) oraz 7 % z produkcji kontenerowej (z zakrytym systemem korzeniowym).

Więcej o hodowli lasu w Nadleśnictwie Lubsko i szkółce "Mariance": link