Aktualności Aktualności

Wiosna bez płomieni!

Trwa sezon zwiększonego zagrożenia pożarowego. Apelujemy o ostrożność i czujność! 

Leśnicy podejmują szereg działań aby zapobiegać pożarom, a w razie ich wybuchu - szybko zareagować. Od końca marca trwa bezpośrednia akcja w ochronie przeciwpożarowej lasów, co oznacza, że są one monitorowane z wież obserwacyjnych (dostrzegalni przeciwpożarowych), a także patrolowane.

W roku 2020 na terenie Nadleśnictwa Lubsko wybuchło 36 pożarów lasów. Spleniu uległo 1,16 ha, a średnia powierzchnia jednego pożaru to 0,03 ha. Niewielka powierzchnia pożarów to zasługa szybkiej i skutecznej reakcji służb przeciwpożarowych. Bardzo ważną rolę odgrywa tu ścisła współpraca ze Strażą Pożarną.

Na ochronę przeciwpożarową Nadleśnictwo Lubsko przeznaczyło w ubiegłym roku blisko 650 tysięcy złotych. 

Główne przyczyny pożarów lasów to:

• podpalenia

• wyrzucanie nie zgaszonych niedopałków papierosów

• rozpalanie ognisk

• wypalanie traw i nieużytków

Infografika przygotowana przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze przedstawia liczbę pożarów w latach 2010, 2015, 2019 oraz porównanie struktury pożarów lasów w Polsce i województwie lubuskim w roku 2019.

Z analizy treści powyższej infografiki wynika, że najwięcej pożarów wybuchło w 2015 r. (ponad 600), a najczęstszą przyczyną pożarów są podpalenia (Polska - 42%, woj. lubuskie - 32,8%), na drugim miejscu znajduje się nieostrożność dorosłych (Polska - 27,2%, woj. lubuskie - 16,6%).

W porównaniu do danych krajowych w województwie lubuskim częstszą przyczyną pożarów są wyładowania atmosferyczne (Polska - 1,2%, woj. lubuskie - 5,3%). Więcej pożarów wybucha także w naszym województwie z nieustalonych przyczyn (Polska - 19,1%, woj. lubuskie - 37,7%).

Każdej wiosny, także na skutek wypalania traw, płoną dziesiątki hektarów lasu, nierzadko ogień pochłania także ludzkie osiedla. W trakcie takich pożarów ginie co roku od kilku do kilkunastu osób. Pożary lasów prowadzą do ogromnych strat materialnych i przyrodniczych.

Wypalanie suchych traw i nieużytków staje się przyczyną śmierci wielu organizmów żyjących w glebie lub ukrytych wśród wyschniętych traw. W glebie zachodzą nieodwracalne zmiany, wyjałowienie i utrata aktywności biologicznej.

Kampania "Wiosna bez płomieni" prowadzona jest  przez Nadleśnictwo Lubsko nieprzerwanie od 1997 roku!

Ważną rolę w zapobieganiu pożarom lasów pełni edukacja przyrodniczo-leśna. Z powodu obostrzeń wynikających z pandemi Covid-19 działania edukacyjne podejmowane są głównie online oraz za pośrednictwem mediów.

Zauważyłeś pożar? Alarmuj!

Telefony alarmowe: Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny: +48 68 372 18 46  oraz numery: 112 i 998.

Aby ta wiosna była wiosną bez płomieni!