Aktualności Aktualności

Zakaz wstępu do lasu z powodu zabiegów ochronnych

Z powodu konieczności przeprowadzenia zabiegów ochronnych, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko wprowadził okresowy zakaz wstępu do lasu.

Zakaz wstępu do lasu obowiązuje w okresie od dnia 21 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r. Podstawą prawną wprowadzenia zakazu jest Ustawa o lasach

Tereny leśne objęte zakazem wstępu są oznaczone specjalnymi tablicami ostrzegawczymi.

Zakaz wstępu do lasu został wprowadzony z powodu konieczności przeprowadzenia zabiegów ochronnych (ratowniczych) i jest podyktowany zapewnieniem bezpieczeństwa dla ludzi.

Planowany zabieg to samolotowy oprysk drzewostanów opanowanych przez gąsienice barczatki sosnówki.

Zabieg obejmie wyłącznie obszar leśny leżący pomiędzy miejscowościami Proszów, Marianka, Janiszowice, Zasieki i Tuplice (gmina Brody).

Interaktywna mapa z aktualnymi zakazami wstępu do lasu - link do strony Banku Danych o Lasach.

Więcej informacji o zabiegu znajduje się w artykułach:

1) "Leśnicy przeprowadzą zabieg ratowniczy" na stronie Nadleśnictwa Lubsko,

2) "Komunikat w sprawie zabiegów ratowniczych" na stronie RDLP w Zielonej Górze.