Aktualności Aktualności

Zimowe Ptakoliczenie 2020

Jak co roku, w ostatni weekend stycznia, odbyła się w całej Polsce, najsympatyczniejsza, a jednocześnie niezwykle pożyteczna akcja przyrodnicza - Zimowe Ptakoliczenie.

W sobotę, grupka chętnych osób, pod okiem pracowników Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, także liczyła ptaki występujące w pobliżu człowieka - zgodnie z ideą akcji. Dwugodzinna trasa wokół Jeziora Brodzkiego, na skraju pobliskich wiosek, przyniosła niespodziewane efekty.

Zaobserwowanych zostało aż 15 różnych gatunków ptaków. Najwięcej było czyży, w dużych, hałaśliwych stadkach - ponad 200 osobników żerujących na olszach czarnych. Na drugim miejscu uplasowały się kwiczoły - również w stadzie ok. 20 osobników. Trzecie miejsce zdobyły przelatujące gęsi zbożowe (10 osobników), a dopiero na czwartym - sikory bogatki (8 osobników).

Grupa zaobserwowała także po sześć osobników: kowalików, dzięciołów dużych i kosów, po cztery: zięby i kruki, po dwie: kaczki krzyżówki i czaple siwe oraz po jednym: rudziku, sójce, myszołowie i czapli białej

Poznaj ptaki występujące w Polsce i posłuchaj ich głosów na leśnym portalu www.erys.pl

Wyniki zostaną przesłane na specjalnej karcie obserwacji do krajowego organizatora akcji - Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Zapraszamy do przyłączenia się do akcji - za rok!