Aktualności Aktualności

Zmarł emerytowany leśniczy Marian Balak

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci zasłużonego, emerytowanego leśniczego pana Mariana Balaka.

Śp. pan Marian Balak przepracował w Lasach Państwowych ponad 46 lat. 

Rozpoczął pracę 1 września 1975 r. w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Żaganiu.

Od 1 maja 1978 r., aż do emerytury pan Marian pracował w Nadleśnictwie Lubsko, najpierw jako podleśniczy leśnictwa Tuplice, a od 1 czerwca 1979 r. jako leśniczy w tym samym leśnictwie.

27 października 2021 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Śp. pan Marian Balak był nie tylko cenionym i wielce zasłużonym leśnikiem i myśliwym, ale przede wszystkim życzliwym, ciepłym, zawsze skłonnym do pomocy człowiekiem.

Był wspaniałym mężem, tatą i dziadkiem, serdecznym kolegą i przyjacielem. Był niezwykłą osobą: pracowitą i obdarzoną wieloma talentami, w tym artystycznymi.

Angażował się w życie lokalnej społeczności. Od lat prowadził w miejscowej szkole zajęcia przyrodnicze dla dzieci i młodzieży oraz organizował akcje edukacyjne na rzecz lokalnej przyrody.

W latach 2000-2002 był Radym Gminy Tuplice i pełnił funkcję Zastępcy Wójta.

Niech Ci Knieja wiecznie szumi. Spoczywaj w pokoju. Darz Bór!

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 31 grudnia 2021 r. o godz. 11:00 na cmentarzu komunalnym w Tuplicach.