Aktualności Aktualności

Zmiana Posterunku Straży Leśnej

Informujemy, że nastąpiło przeniesienie Posterunku Straży Leśnej do budynku przy ul. E. Plater 15a.

Kontakt:

Komendant Posterunku Straży Leśnej - Przemysław Mikołajczyk, tel.  601 629 783

Strażnik leśny - Łukasz Graczyk

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego. Posterunkiem kieruje komendant, któremu podlega strażnik.