Asset Publisher Asset Publisher

Kondolencje

Z niezmiernym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o nagłej i niespodziewanej śmierci

Wójta Gminy Brody Ryszarda Kowalczuka.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Wójt Ryszard Kowalczuk zostanie w naszej pamięci jako człowiek, który kochał przyrodę i wspierał leśników w działaniach służących udostępnianiu lasu społeczeństwu i  ochronie lasów, w tym szczególnie ochronie przeciwpożarowej.

Jako wieloletni, zaangażowany członek Rady Społeczno-Naukowej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" był - podczas odbrad i dyskusji - cennym głosem samorządowców. 

Zawsze gotowy do współpracy, pomocny, życzliwy i pogodny, chętnie uczestniczył we wszelkich ważnych dla lokalnej społeczności wydarzeniach, organizowanych przez Lasy Państwowe.

Podczas ostatniego wspólnego wydarzenia, które odbyło się w Brodach 14 września 2022 r. - konferencji "Na straży lasów - 40 lat po wielkim pożarze Zasieki'82" wyróżnił się aktywnością i ciekawymi wspomnieniami z trudnych dla miejscowej społeczności dni, podczas akcji gaśniczej sprzed 40 lat. Dziękujemy!

Cześć Jego pamięci!

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko

wraz z załogą