Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Państwowe dla samorządów

27 listopada 2020 roku samorządowcy i leśnicy dokonali oficjanego otwarcia wyremontowanego mostu w Tarnowie.

Remont mostu w Tarnowie to ważna inwestycja, zarówno dla Nadleśnictwa Lubsko, jak i dla mieszkańców Gminy Lubsko, a zwłaszcza mieszkańców Tarnowa.

Zadanie to zostało dofinansowane kwotą 280 000 zł z funduszy Nadleśnictwa Lubsko w ramach wspierania samorządów przez Lasy Państwowe.

W uroczystym otwarciu mostu, na zaproszenie Burmistrza Lubska pana Janusz Dudojcia, uczestniczył Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko pan Leszek Banach oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze pan Wojciech Grochala, którzy pogratulowali przedstawicielom Miasta i Gminy Lubsko dobrze wykonanego zadania oraz wyrazili wolę i podkreślili istotę oraz potrzebę dalszej współpracy leśników i samorządowców.

Lasy Państwowe co roku wspierają lokalne samorządy oraz różnego rodzaju organizacje pozarządowe w realizacji zadań statutowych oraz ustawowych.

 

Na zdjęciu przedstawiona jest infografika o tytule "Ile Lasy Państwowe płacą podatków i inne obciążenia na rzecz celów publicznych" przedstawiająca nazwy instytucji i kwoty dofinansowania przez Lasy Państwowe. Łącznie do budżetu państwa trafiło 2,9 mld złotych, w tym 270 milionów złotych do samorządów, 38 milionów złotych na budowę lokalnych dróg, 48 milionów złotych na badania naukowe, 66 milionów złotych - jako dotacja dla Parków Narodowych, 480 milionów złotych - jako zabezpieczenie społeczne. Dane za rok 2017.

Tekst: Marcin Flies