Asset Publisher Asset Publisher

Nabywamy grunty

Jesteś posiadaczem lasu? Ta wiadomość może Cię zainteresować!

Zakup gruntów przez Nadleśnictwo Lubsko

Jeżeli masz nieruchomość sąsiadującą z kompleksami leśnymi zarządzanymi przez Nadleśnictwo Lubsko, która ma uregulowany stan prawny i zamierzasz ją sprzedać, a Twój grunt jest lasem lub jest przeznaczony do zalesienia – skontaktuj się z nami.

Nabyciu mogą podlegać wyłącznie grunty leśne (użytek Ls) lub przeznaczone do zalesienia (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zalesienie), o uregulowanym stanie prawnym. W szczególności powinny to być grunty, które:

- bezpośrednio przylegają do gruntów będących z zarządzie PGL LP,

- są we współwłasności gruntów nadleśnictwa,

- regulują przebieg granicy polno-leśnej.

Nabycie może się odbyć zgodnie z zapisami art. 37 Ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach, tj. m.in. po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu pracownik merytoryczny nadleśnictwa.

Zachęcamy do kontaktu:

e-mail: lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl

Telefon:

  1. 68 372 04 00 wew. 538  – osoba: Starszy referent ds. bhp i stanu posiadania Klaudia Jakuszewicz
  2. 68 372 04 00 – sekretariat

Status gruntów można zweryfikować w:

1) internetowym Banku Danych o Lasach 

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ 

2) serwisie mapowym RDLP w Zielonej Górze

https://mapa.zielonagora.lasy.gov.pl/.