Asset Publisher Asset Publisher

Posadźmy Razem Las – podsumowanie jubileuszowej edycji!

Współpraca i zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju - tak można opisać jubileuszową edycję akcji "Posadźmy Razem Las", która po raz ósmy została zorganizowana przez zielonogórskich leśników.

W minioną sobotę, na terenie Zielonej Góry, odbyła się wyjątkowa edycja akcji "Posadźmy Razem Las", która zgromadziła setki entuzjastów przyrody gotowych do działania. Było wspólne sadzenie drzew na terenie Nadleśnictwa Przytok oraz interaktywne zabawy edukacyjne w Leśnej Odzie, koordynowanej przez RDLP w Zielonej Górze.

Las – krok po kroku 

W trakcie akcji „Posadźmy razem las”, organizowanej po raz ósmy przez Nadleśnictwo Przytok i Nadleśnictwo Zielona Góra, około 600 osób wzięło udział nie tylko w sadzeniu drzew, ale także w grach  i zabawach przyrodniczych w Leśnej Osadzie. Pod okiem leśników – przewodników, na powierzchni ok. 2 hektarów, zielonogórzanie i mieszkańcy okolic Winnego Grody  posadzili 16 tys. sadzonek sosny pospolitej. To działanie, było okazją do poznawania części terenowej pracy leśnika, obejmującej odnawianie lasu terenowej, ale także zdobycie dodatkowej wiedzy w praktyce, gdyż temu warsztatowi towarzyszyły ciekawe rozmowy, m.in. na temat przebudowy drzewostanów, uwarunkowań siedliskowych, czy różnorodności biologicznej.

 
Przewodnicy grup w gotowści do wpółprcy z grupami zamierzającymi posadzić 16 ty. sadzonek sosny pospolitej
-"królowej" lubuskich lasów/ fot. E. Fabiańczyk

 

Rodzina uczestnicząca w akcji "Posadźmy Razem Las" z leśną przewodniczką na terenie Nadleśnictwa Przytok/ fot. E. Fabiańczyk

Leśna Osada - miejsce interaktywnej edukacji i rozrywki

Równolegle do sadzenia drzew, prowadzone były działania edukacyjne w Leśnej Osadzie, na terenie firmy Lumel, sąsiadującym z powierzaną leśną. Dzięki zaangażowaniu wielu jednostek Lasów Państwowych i instytucji, w tym Nadleśnictw: Przytok, Zielona Góra, Babimost, Lubsko, Sulechów, Krzystkowice oraz Zarządu Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze, Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodniczego, Europe Direct Zielona Góra, Hufca Zielona Góra ZHP, uczestnicy mieli okazję zgłębić tajniki wiedzy przyrodniczej – ochrony przyrody, funkcji i roli lasów, właściwości drewna, historii ekosystemów leśnych i tajników geologicznych, poznać lasy Europy i świata, także wziąć udział w leśnych harcach i działaniach manualnych, inspirowanych przyrodą. Stoiska tematyczne przygotowane umożliwiły interaktywną edukację dla wszystkich, a liczne gry i zabawy przyciągnęły zarówno najmłodszych, jak i starszych entuzjastów edukacji ekologicznej.

Zespół edukatorów, realizujący działania edukacyjno-promocyjne w Leśnej Osadzie podczas akcji "Posadźmy Razem Las"
13 kwietnia 2024 r.  Zielonej Górze
/ fot. R. Majdecki

  
Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Zielonej Góry, którzy wspólnie z leśnikami posadzili drzewa i byli aktywni
podczas gier i zabaw przyrodniczych w Leśnej Osadzie/ fot. Z. Andrzejczak

Indeks Przyjaciela Lasu - pamiątka za zaangażowanie w realizacji celi zrównoważonego rozwoju

Dla tych, którzy wzięli udział w akcji z wykorzystaniem Indeksu Przyjaciela Lasu, sadząc drzewa i angażując się w działania edukacyjne w Leśnej Osadzie - odwiedzając każdy punkt edukacyjny, leśnicy przygotowali leśne upominki. Już sam indeks, który nie tylko miał na celu usystematyzowanie grywalizacji i motywowanie do odwiedzenia każdego punktu edukacyjnego Lasów Państwowych i partnerów Leśnej Osady, stanowił też pamiątkę z akcji. Ten symboliczny atrybut, wykorzystywany od kilku lat w obszarze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych podczas działań edukacyjnych w Leśnej Osadzie, przypomina o osobistym zaangażowaniu uczestników w inicjatywy proekologiczne, które mają na celu propagowanie funkcji lasów oraz podnoszenie świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju.

    
Goście Leśnej Osady chętnie odwiedzali wszystkie punktu edukacyjne, aby zdobyć Indeks Przyjaciela Lasu/ fot. E. Fabiańczyk

Pamiątkowy obelisk i kapsuła czasu z okazji jubileuszu 100-lecia Lasów Państwowych

Podczas akcji "Posadźmy Razem Las", z okazji 100-lecia Lasów Państwowych nie mogło zabraknąć symbolicznych gestów, upamiętniających rocznicę. Dla upamiętnienia jubileuszu istnienia instytucji, Nadleśnictwo Przytok na terenie którego odbywała się akcja, przygotowało obelisk pamiątkowy, który stał się nie tylko symbolem wieloletniej historii i pracy Lasów Państwowych, ale także przypomnieniem o konieczności dalszego dbania o nasze lasy oraz ochrony przyrody dla przyszłych pokoleń. Ponadto w kapsule czasu umieszczono listę osób biorących udział w akcji, które posadziły drzewa. To symboliczne działanie, miało na celu uwiecznienie zaangażowania i wkładu społeczności w dbanie o środowisko naturalne i trwałość lasów, dla przyszłych pokoleń.

    
Od lewej: Agnieszka Lewandowska leśniczy leśnictwa Przytok, na terenie którego odbyło się wspólne odnowienie lasu
oraz grupa sportowców z klubu Wataha Zielona Góra w towarzystwie leśników przy obelisku
upamiętniającym rocznicę 100-lecia Lasów Państwowych/ 
fot. E. Fabiańczyk i Z. Andrzejczak

 
Wkopanie kapsuły czasu przez Macieja Taborskiego - nadleśniczego Nadleśnictwa Przytok 
w towarzystwie uczestników akcji, było upamiętnieniem jubileuszu 100-lecia Lasów Państwowych
oraz zaangażowania społeczności w akcję "Posadźmy Razem Las"/ fot. E. Fabiańczyk

Trwałość zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń - znaczenie lasów dla środowiska i gospodarki

Na tle akcji „Posadźmy Razem Las” i okolicznościowych akcentów związanych z jubileuszem istnienia Lasów Państwowych warto rozważyć znaczenie lasów – funkcji przyrodniczej jak również gospodarczej. Lasy pełnią istotną rolę m.in. w regulacji klimatu, oczyszczaniu powietrza oraz ochronie różnorodności biologicznej – to są kwestie, które poznajemy od najmłodszych lat i w Leśnej Osadzie w szczególności były podkreślane. Istotnymi zagadnieniami prezentowanymi w formie działań edukacyjnych były także trwałość i zrównoważone zarządzanie gospodarstwem leśnym – kluczowe zadania dla zachowania zrównoważonej gospodarki i zapewnienia zasobów na przyszłość. Drewno od wieków stanowiło nie tylko ważny surowiec, ale także podstawę przemysłu, z wielu branż jak budownictwo, meblarstwo, czy przemysłu celulozowo-papierniczego. Interaktywne zadnia edukacyjne, związane surowcami, były prowadzone z wykorzystaniem autorskiej gdy „Drewno – Super Surowiec”. Dlatego inicjatywy takie jak "Posadźmy Razem Las" są nie tylko wyrazem troski o środowisko naturalne, ale także strategicznym działaniem na rzecz przyrody, gospodarki i społeczeństwa.

    

Edukatorzy leśni z Nadleśnictwa Lubsko - Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" przekazywali wiedzę z zakresu zasobów leśnych z wykorzystaniem innowacyjnej gry "Super Surowiec", autorstwa Ilony Mrowińskiej - liderki edukacji leśnej z Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich/  fot. E. Fabiańczyk

Promocja ekologicznego transportu rowerowego

Dodatkowo, podczas akcji, Nadleśnictwo Przytok promowało projekt pn. "Rowerowy Przytok – promocja ekologicznego transportu rowerowego wśród mieszkańców miasta Zielona Góra i okolic". Projekt ten, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, stanowił dodatkowy element akcji, propagujący ekologiczne formy podróżowania i dbałość o środowisko naturalne, zachęcający jednocześnie do włączenia się planowane w najbliższym cykliczne, zintegrowane wyjazdy rowerowe w obszarze nadleśnictwa.

Uczestnicy akcji często dojeżdżali na teren wydarzenia rowerami, co świetnie wpisywało się w ideę promocji planowanego
przez Nadleśnictwo Przytok projektu pt. "Rowerowy Przytok"/ fot.
E. Fabiańczyk

Podziękowania i "oko" na przyszłość

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, partnerom oraz zaangażowanym instytucjom, które wzięły udział w cyklicznej akcji "Posadźmy Razem Las". Z pewnością ta wspólna praca przyniesie plony – w życia codziennym, w szkole podczas lekcji nie tylko biologii, czy przyrody, ale także w przyszłości, dla pokoleń – bo las to swoista siła, pełniąca funkcję przyrodniczą, społeczną i gospodarczą.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z akcji "Posadźmy Razem Las" w Zielonej Górze, na Facebooku RDLP (link).