Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasów

W ośrodku edukacyjnym Nadleśnictwa Lubsko odbyło się spotkanie w ramach współpracy transgranicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasów.

Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło możliwości zastosowania nowych technologii i wzmacniania wspólnych działań na rzecz szybkiego wykrywania pożarów lasów po obu stronach granicy za pomocą systemu IQ FireWatch.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zielonogórskiej i szczecińskiej dyrekcji LP,  Instytutu Badawczego Leśnictwa, wybranych nadleśnictw oraz przedstawiciele strony niemieckiej (Brandenburgia).