Asset Publisher Asset Publisher

Wiosna bez płomieni

Rozpoczął się sezon zwiększonego zagrożenia pożarowego. Apelujemy o ostrożność i czujność!

Leśnicy podejmują szereg działań aby zapobiegać pożarom lasów, a w razie ich wybuchu - szybko zareagować. 

Od 15 marca w Nadleśnictwie Lubsko trwa bezpośrednia akcja w ochronie przeciwpożarowej lasów, co oznacza, że służby są w pełnej gotowości, lasy są monitorowane z wież obserwacyjnych (dostrzegalni, wież przeciwpożarowych), a także patrolowane.

Od 15 marca w Nadleśnictwie Lubsko trwa bezpośrednia akcja w ochronie przeciwpożarowej lasów.

W roku 2023 na terenie Nadleśnictwa Lubsko wybuchło 9 pożarów lasów. Spaleniu uległo 0,87 hektarów.

Niewielka powierzchnia pożarów to zasługa szybkiej i skutecznej reakcji służb przeciwpożarowych. Bardzo ważną rolę odgrywa tu ścisła współpraca ze Strażą Pożarną. 

Główne przyczyny pożarów lasów to:

  • celowe podpalenia,
  • nieostrożność osób korzystających z lasu, w tym wyrzucanie niedopałków papierosów i rozpalanie ognisk,
  • wypalanie traw i nieużytków.

 

 

Każdej wiosny, także na skutek wypalania traw, płoną dziesiątki hektarów lasu w Polsce, nierzadko ogień pochłania także ludzkie osiedla. W trakcie takich pożarów ginie co roku od kilku do kilkunastu osób. Pożary lasów prowadzą do ogromnych strat materialnych i przyrodniczych.

Wypalanie suchych traw i nieużytków staje się przyczyną śmierci wielu organizmów żyjących w glebie lub ukrytych wśród wyschniętych traw. W glebie zachodzą nieodwracalne zmiany, wyjałowienie i utrata aktywności biologicznej.

Kampania "Wiosna bez płomieni" prowadzona jest  przez Nadleśnictwo Lubsko od 1997 roku!

Ważną rolę w zapobieganiu pożarom lasów pełni edukacja przyrodniczo-leśna. Leśni edukatorzy w marcu i kwietniu prowadzą w szkołach z terenu nadleśnictwa lekcje na temat funkcji lasów i zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia człowieka spowodowanych przez pożary łąk, pól i lasów.

Co roku przeprowadzany jest też konkurs plastyczny i kampania informacyjna, m. in. audycje w Radio Zachód. 

Zauważyłeś pożar? Alarmuj! 

Telefony alarmowe: Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny: +48 68 372 18 46 oraz numer alarmowy: 112.

Przydatne materiały edukacyjne:

1. Lekcja online Wiosna bez płomieni (link), w tym film, quizy i gry interaktywne (link).

2. Artykuł RDLP w Zielonej Górze Rozpoczęcie sezonu przeciwpożarowego (link)

3. Artykuł: Lasy Państwowe partnerem kampanii społecznej "Stop pożarom traw" (link).