Asset Publisher Asset Publisher

Inne obiekty edukacyjne Nadleśnictwa Lubsko

Trasa objazdowa „Szlakiem sosny” jest przeznaczona dla leśników z innych regionów Polski, nauczycieli przyrodników, studentów i uczniów techników leśnych. Można przemierzać ją autokarem (czas ok. 2,5 godz.), ale tylko z przewodnikiem (pracownikiem Nadleśnictwa Lubsko).

Trasa objazdowa "Szlakiem sosny" pozwala na poznanie specyfiki zbiorowisk leśnych nadleśnictwa, wykonywanych zadań gospodarczych i ochronnych oraz podejmowanych działań w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej.

Główne zagadnienia prezentowane w czasie wycieczki to: organizacja ochrony przeciwpożarowej, w tym zagospodarowanie pożarzysk, skutki oraz zapobieganie masowym pojawom szkodliwych owadów, formy ochrony przyrody w lasach nadleśnictwa.

Punkty na trasie „Szlakiem sosny", oznakowane tablicami edukacyjnymi:
1. Przebudowa drzewostanu (oddział 98 h)
2. Porosty (oddział 230 b)
3. Zbiornik przeciwpożarowy (oddział 296 c)
4. Starodrzew (oddział 292 h)
5. Leśne Kandelabry (oddział 358 f)


 

6. Pomnik przyrody Ośmiornica (oddział 61 n)