Asset Publisher Asset Publisher

Leśna ścieżka dydaktyczna "Na Wąwozach"

Trasa ścieżki wiedzie przez bogaty, mieszany las, który wygląda pięknie o każdej porze roku. Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze teren, przez który przebiega ścieżka został objęty ochroną jako obszar Natura 2000 „Jeziora Brodzkie” oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Wąwozy”.

/Aktualizacja: 10.04.2024 r./

Leśna ścieżka dydaktyczna "Na Wąwozach" znajduje się w lesie przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. 

Las, przez który wiedzie ścieżka, to były park spacerowy rodziny Brühlów z początków XIX wieku. Współcześnie teren ten porasta naturalnie odnawiający się las będący w zasobach Lasów Państwowych. Ten cenny obszar jest wyznaczony także jako las referencyjny, czyli przykład  ekosystemu zachowanego w stanie maksymalnie zbliżonym do naturalnego i pozostawiony bez ingerencji.

Ciekawa rzeźba terenu – głębokie wąwozy i wzgórza, dochodzące do 30 metrów nad poziom jeziora Brodzkiego – została ukształtowana podczas zlodowacenia bałtyckiego (północnego).

Ścieżka ma kształt pętli: rozpoczyna się tuż za bramą wiodącą na teren ośrodka, a kończy przy wieży przeciwpożarowo-widokowej. Długość ścieżki to około 800 m. 

Ścieżka dydaktyczna „Na Wąwozach" pozwala na poznanie: 
1) zagadnień przyrodniczych i ekologicznych dotyczących ekosystemu lasu mieszanego, 
2) zagadnień dotyczących działań leśników zmierzających do zachowania i ochrony zasobów leśnych, w tym tematyki przeciwpożarowej.

W lutym 2024 roku zostały zamontowane nowe tablice edukacyjne. Została także opracowana karta pracy Leśny notatnik. Ścieżka Na Wąwozach dostosowana do nowej wersji ścieżki (w materiałach do pobrania na dole strony). Karta pracy jest przeznaczona głównie dla uczniów z klas 3-6 szkoły podstawowej. Kartę pracy należy wydrukować w formacie A3, a następnie złożyć wzdłuż linii przerywanych do formatu A6. 

Fot. Ścieżka "Na Wąwozach" z numerami przystanków oraz trasy spacerowe na mapie okolicy

Tematyka przystanków:

1.  Leśna ścieżka dydaktyczna „Na Wąwozach”

2. Witamy w lesie!

3. Warstwowa budowa lasu

4. Rośliny naszego lasu. Drzewa

5. Rośliny naszego lasu. Krzewy i rośliny zielne

6. Duże i małe ssaki leśne

7. Skrzydlaci mieszkańcy lasu

8. Rola grzybów w lesie

9. Martwe drewno

10. Ochrona przeciwpożarowa lasów

W 2023 r. zostały wybudowane nowe drewniane schodki, które pozwalają na wygodniejsze przejście po stromych zboczach wzniesień, podczas korzystania z tras spacerowych poza ścieżką "Na Wąwozach".

Warto pobrać aplikację mobilną Banku Danych o Lasach z interaktywnymi mapami, w tym mapą zagospodarowania turystycznego. Aplikacja pozwala - przy włączonej lokalizacji - znaleźć interaktywną mapę danego terenu leśnego z m.in. trasami ścieżek edukacyjnych i tras spacerowych. Link do strony: Bank Danych o Lasach (lasy.gov.pl) 

UWAGA!

1. Spacerując ścieżką "Na Wąwozach" oraz innymi trasami spacerowymi przez las przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, przy wieży przeciwpożarowo-widokowej oraz nad Jeziorem Brodzkim należy zachować szczególną ostrożność ze względu na potencjalną możliwość obłamywania się konarów drzew i gałęzi.

2. Przy niesprzyjającej pogodzie, szczególnie podczas burzy i przy silnym wietrze, odradzamy spacer ścieżką, jak i trasami spacerowymi biegnącymi przez las.

3. Przed wejściem na leśną ścieżkę "Na Wąwozach" należy zapoznać się z Regulamiem (w materiałach do pobrania). 

Zalecamy także zapoznanie się z zasadami wyprawy do lasu (link).