Asset Publisher Asset Publisher

Szlaki konne na terenie Nadleśnictwa Lubsko

W ramach projektu „Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego” zostały wytyczone nowe szlaki konne, przebiegające przez lasy nadleśnictwa.

Na terenie Nadleśnictwa Lubsko znajdują się cztery szlaki konne o łącznej długości 65 km.

Dwa krótkie: zielony szlak wokół Jeziora Brodzkiego i szlak pomarańczowy leżą w całości na terenie nadleśnictwa. Dwa dłuższe szlaki: czarny i zielony, biegną dalej na południe i południowy wschód regionu.

Wzdłuż szlaków konnych wyznaczono miejsca postoju oraz popasy.

Czarny szlak konny, o długość ok. 57 km, rozpoczyna się w miejscowości Zasieki, a kończy w Złotniku (teren Nadleśnictwa Lipinki Łużyckie). Szlak ten przebiega przez bogate przyrodniczo tereny m.in. przez Obszar Natura 2000 „Uroczyska Borów Zasieckich".

Zielony szlak konny o długości 33,7 km, rozpoczynający się w miejscowości Gręzawa, prowadzi na południe regionu przez Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa" w kierunku Łęknicy.

Zielony szlak konny wokół Jeziora Brodzkiego o długości 3,5 km jest niezwykle interesujący pod względem przyrodniczym i kulturowym. Teren objęty jest ochroną jako Obszar Natura 2000 „Jeziora Brodzkie". W pobliżu znajduje się pałac i park w Brodach oraz Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich.

Pomarańczowy szlak konny o długości 1,9 km łączy czarny szlak konny w pobliżu miejscowości Marianka z zielonym szlakiem wokół Jeziora Brodzkiego w pobliżu Jezior Dolnych.

 

Mapka szlaków konnych

Tekst: Marcin Flies