Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Las jest dobrem przekazywanym kolejnym pokoleniom jedynie w użytkowanie. To oznacza, że pobieranie z lasu surowca drzewnego, żywicy, owoców leśnych, grzybów i innych produktów leśnych powinno odbywać się w taki sposób, aby las mógł trwać wiecznie i służyć następnym pokoleniom. Leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. 
O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). 
 
Przeciętny roczny etat (ilość) pozyskania drewna w Nadleśnictwie Lubsko wynosi ok. 117,2 tys. m³ grubizny (czyli drewna okrągłego, o średnicy w cieńszym końcu od 7 cm wzwyż), w tym:
  • użytkowanie rębne, czyli wycinka drzewostanów dojrzałych – 54,00 tys. grubizny rocznie, 
  • użytkowanie przedrębne, czyli pozyskiwanie drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach młodszych – 63,20 tys. grubizny rocznie.
Użytkowanie rębne odbywa się przy zastosowaniu rębni zupełnych (średnio 201 ha/rok) oraz rębni złożonych.
Coraz powszechniejsze staje się pozyskanie drewna harwesterami, czyli wieloczynnościowymi maszynami leśnymi, tzw. kombajnami zrębowymi.
Stosowana jest sortymentowa metoda pozyskania drewna, przy użyciu specjalistycznego sprzętu typu forwarder i timbejack. Sortymentowa metoda pozyskania drewna polega na pozyskiwaniu drewna odpowiednio pociętego według wymagań odbiorcy.
 
Podczas prac związanych z pozyskaniem drewna obowiązuje stosowanie olejów biodegradowalnych (pochodzenia roślinnego), czyli szybko ulegających rozkładowi i nie zanieczyszczających środowiska.